6 augusti, 2008

Hanö fyr repareras nästa vecka

30 juli 2008 rapporterades att fyrljuset hade slocknat i Hanö fyr. Samma dag utgick en navigationsvarning till sjöfarten att fyren är ur funktion. Samma dag informerades också besättningen på arbetsfartyget Scandica, som då utförde farledsunderhåll utanför Strömstad, om att Hanö fyr slocknat.

Enligt den instruktion som gäller för att åtgärda fel på sjösäkerhetsanordningar tas hänsyn till i första hand säkerhet, men också till kostnadseffektivitet och miljöpåverkan.

Fyren har i dag i princip ingen nautisk betydelse för sjöfarten. Därför kommer felet att avhjälpas inom ordinarie rutiner när arbetsfartyget passerar området i sitt normala underhållsarbete. Under nästa vecka beräknas arbetsfartyget Scandica vara på plats för att reparera fyrljuset.

Säker sjöfart för människa och miljö.
Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjöräddning, sjöfartsinspektion och sjömansservice.
Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 85 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till ca två miljarder kronor och antalet anställda till 1300.