14 augusti, 2008

Dalarövrak undersöks på nytt

Nu genomför arkeologer från Statens maritima museer en två veckor lång undersökning av det så kallade Jutholmsvraket vid Dalarö, söder om Stockholm. Under september fortsätter även undersökningarna av det kända Dalarövraket, ett av världens bäst bevarade 1600-talsvrak. Dykningarna kan följas via webbkamera och blogg på Sjöhistoriska museets hemsida (www.sjohistoriska.se)

Arbetet är ett led i planeringen av en dykpark i det mycket vrakrika Dalaröområdet. Många av lämningarna är unika och samtidigt väldigt sköra. Undersökningarna kommer att ge mer komplett dokumentation av vraken, vilket underlättar för arkeologerna att följa hur deras tillstånd förändras över tid. Fler vrak i området kommer att dokumenteras på liknande sätt under de närmaste åren.

Jutholmsvraket påträffades redan 1965 och har genomgått arkeologiska undersökningar tidigare. Dessa har visat att det rör sig om ett handelsfartyg från 1600-talets andra hälft som förliste på väg från svensk hamn med en last av bland annat tjära och stångjärn.

Dykningarna kan följas via webbkamera (direktadress http://live.maritima.se/) kl. 9-16 måndag-fredag. Bloggen finns på Sjöhistoriska museets hemsida (www.sjohistoriska.se)

Marinarkeolog Jim Hansson med måttband vid
Jutholmsvraket. Foto: Jens Lindström, SMM