16 september, 2008

Ny grundfärg för giftfri bottenfärg

Inför nästa säsong presenterar Ekomarine en grundfärg som är anpassad till den giftfria båtbottenfärgen Neptune Formula. Anledningen är att Neptune Formula har visat sig ha problem med vidhäftningen tillsammans med vissa grundfärger från andra tillverkare. 5-10% av de båtar som använt färgen riskerar att ha drabbats. Den nya grundfärgen gör också att ytterligare ett led i färgkedjan kan miljösäkras.

– Det är tråkigt för de fritidsbåtsägare som drabbats, säger Claes Tarras Ericsson, VD för Ekomarine. De kompenseras nu av vår trygghetsgaranti.

Det har inte varit nödvändigt att grundmåla båten för att använda den giftfria färgen Neptune Formula. De flesta som använt färgen har också målat den direkt på en gammal bottenfärg och då har vidhäftningen varit god. Ekomarine bedömer att cirka 5-10% av kunderna har grundmålat innan de målat med Neptune Formula.

Den nya grundfärgen, speciellt framtagen för Neptune Formula, utvecklas och testas i samarbete med Ytkemiska institutet, YKI.

Även andra nyheter planeras i färgsortimentet inför nästa säsong. Bland annat har nya aktiva komponenter i färgen testats under 2008 med mycket positiva preliminära resultat för att kunna ge en längre verkningseffekt. Det gör att färgen effektivare även i områden med stark beväxning och på Västkusten.

Färgen Neptune Formula har utvecklats i Sverige av Ekomarine i samarbete bland annat med Tjärnö Marinbiologiska laboratorium och Ytkemiska institutet. Tekniken är patentskyddad i Sverige och utomlands, och den bygger på en naturlig bakteriefilm som skapar ett syrereducerat skikt närmast skrovet, vilket avskräcker bland annat havstulpaner.

Länk: www.neptuneformula.com

Kommentarer

HJ 23:48:28 2008-09-22

Hej !
Hör till en av dem som grundmålade innan användningen av Neptune Formula och tyvärr blev slutresultatet en stor besvikelse. Efter att ha renslipat botten och gjort epoxy-behandling med GELSHIELD200 valde jag att testa Neptune Formula. Det kändes rätt att välja giftfritt när man en gång "började om från början" och all tidigare giftfärg var avlägsnad. Till en början verkade det fungera bra, men när havstulpanerna började söka sin växtplats i början på augusti fann de tydligen en mycket attraktiv plats under min båt. I stort sett hela bottnen täcktes av havstulpaner. Hur mycket av färgen som satt kvar vid det laget är svårt att avgöra, dock hade båten inte varit i sjön mer än 2 månader. Finns det inte en "risk" att de som målar med Neptune Formula på en gammal giftfärg inte klarar sig tackvara bättre vidhäftning, utan tackvara att den gamla giftfärgen i sig fortfarande gör verkan?

Krister Samuelsson 08:33:37 2008-10-23

Hejsan HJ.
Tyvärr såg vi inte din kommentar till artikeln här förrän nu. Men vi svarar ändå.

Först vill jag börja med att beklaga att du drabbats av att färgen nötts bort från primern. Men det är inte såsom du beskriver, att Neptune Formula fungerar enbart på gammal giftig färg. Vad som händer när man målar Neptune Formula på en hård primer av den typ du använt är att den inte härdar ordentligt, och därför nöts bort snabbt. Den primer vi lanserar inför nästa år hindrar inte Neptune Formula för att härda. Det är alltså grundfärgens yta och inte om den innehåller gift
eller inte som är viktigt.

Krister Samuelsson
Ansvarig fälttester, Ekomarine

Berra 13:06:49 2008-10-23

Har ni inte en egen grundfärg som funkar på gång?