15 september, 2008

Nimbus ändrar strategi och stänger i Visby

Nimbus Boats stänger sin fabrik i Visby på Gotland och 250 personer blir utanarbete där. Samtidigt behålls fabriken vid Fårösund och produktionen koncentreras till i första hand Mariestad och Storebro.

Press release från Nimbus 080915:

Ny produktionsstrategi inom Nimbus Boats.
Nimbus Boats har byggt några av Europas starkaste båtvarumärken Nimbus, Storebro, Paragon och Ryds genom att ständigt fokusera på kvalitet, design, säkerhet och komfort. Genom produktutveckling och innovation har vi dessutom under årens lopp tagit fram nya koncept och båtmodeller som alla blivit uppskattade av såväl Europas båtexpertis som konsumenter.

I syfte att öka effektiviteten genom att skapa en flexibilitet i byggnationen av olika båtmodeller, skapa förutsättningar för nya investeringar samt minska fasta kostnader, har Nimbus fattat beslutet om en ny produktionsstrategi som bland annat innebär en koncentration av antalet produktionsställen.

Fabrikerna i Mariestad och Storebro blir nav i den nya produktionsstrukturen
Nimbus investerar 42 miljoner kronor för att öka kapaciteten i Mariestadsfabriken. Investeringen gör det möjligt för oss att bygga dubbelt så många båtar mot vad vi gör idag och det finns även möjlighet till ytterligare utbyggnad. Vidare kommer produktionen av koncernens snickeri- och träinredningar att koncentreras till fabriken i Storebro.

Marknadsutveckling
Utvecklingen av världsekonomin under våren och sommaren har påverkat den totala båtförsäljningen vilket innebär att vi också måste anpassa vår produktionskapacitet till rådande läge.

Konsekvenser för produktionsanläggningarna och verksamheten i Långedrag.
Valet av framtida produktionsstruktur och konjunkturläget medför att bolaget har för avsikt att inleda MBL-förhandlingar om att stänga produktionsanläggningen i Visby till semestern 2009 och flytta Visbys produktion till Mariestad, Storebro samt Fårösund.

Bolaget har för avsikt att genomföra produktionsflytten under hösten 2008 och våren 2009. Ett antal medarbetare i Visby kommer att erbjudas jobb i våra andra fabriker. Verksamheten i Långedrag inklusive huvudkontoret kommer också att påverkas av ovanstående händelser vilket innebär att även här kommer MBL-förhandlingar om personalneddragningar att inledas.

Ledningen i Nimbus gör bedömningen att åtgärderna ovan är nödvändiga för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft för koncernen.

Bilden:
Nya Nimbus 365 Coupé presenterades i augusti.