8 oktober, 2008

Med matrester i tanken kan vi spara 327 000 ton CO2

På 1 000 bananskal kan man komma hela 96 km. Om vi producerade biogas av allt matavfall som är möjligt att samla in, skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det räcker till att hålla igång drygt 55 000 bilar under ett år och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 327 000 ton.

Biogas är det renaste drivmedel vi idag har tillgång till. Genom att byta en bensindriven bil mot en biogasbil minskar klimatpåverkan med 90 %.

Idag är det 133 kommuner som har infört separat insamling av matavfall. Ytterligare 90 har planer på att införa det. Redan idag produceras biogas från avfall som räcker till årsförbrukningen för 12 000 bilar. Hushållens ansträngningar att sortera ut matavfall har alltså gett resultat.

Utöver biogas ger rötning också ett högvärdigt biogödsel, som kan ersätta konstgödsel inom jordbruket. Det sparar både naturresurser och energi, det också. Genom att röta vårt matavfall får vi alltså dubbelt igen!

Genom att röta matavfall istället för att deponera det skonas miljön också. Den metangas som bildas i deponier har nämligen 20 gånger större påverkan på klimatet än koldioxid.

Fakta
2006 fanns det 223 anläggningar för biogasproduktion i Sverige. De 14 samrötningsanläggningarna behandlade främst källsorterat matavfall, avfall från livsmedelsindustrin och gödsel. I övrigt fanns det 138 anläggningar som rötade slam från avloppsreningsverk, 60 fanns på deponier, 3 rötade industriavlopp och 8 var gårdsanläggningar. Beroende på vilket material som rötas kan den biogödsel som produceras i vissa fall användas som gödning inom jordbruk. Biogödseln kan certifieras, vilket garanterar att den uppfyller högt ställda krav på bland annat smittskydd och metallinnehåll.