8 oktober, 2008

Kontrollanter för havstulpaner efterlyses

Havstulpaner på båtskrovet är ett gissel för både båtägare och miljö. Valet har stått mellan att använda sig av giftig bottenfärg eller få skrovet överväxt med havstulpaner, med ökade bränslekostnader och långsammare båt till följd. För att öka medvetenheten hos allmänheten och få fler båtbottentvättar har Skärgårdsstiftelsen inlett ett samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent. Intresset hos båtägare växer stort och nu behövs fler frivilliga kontrollanter.

Havstulpanen är ett litet kräftdjur som börjar sitt liv som frisimmande larv. När den blir äldre slår den sig ned på en lämplig yta och bygger sig ett skyddande skal av kalk. Det är i detta skede den blir till ett problem för båtägarna Om havstulpanen tas bort i ett tidigt skede, när den precis slagit sig ner, är skalet tunt och lätt att få bort. När den sitter för länge hinner den bygga så starkt skal att den inte går bort med tvätt utan måste skrapas bort, vilket kan vara väldigt mödosamt.

Allt större intresse bland båtägare

I Östersjön går havstulpanerna från larvstadie till vuxenstadie under cirka en till två veckor per år och med hjälp av undersökningsstationer går det att se när det är dags att tvätta båten för bästa resultat. I en båttvätt borstas båtbotten ren från havstulpaner och alger utan att skada skrovet, vilket gör att den giftiga bottenfärgen inte behövs. Och intresset bland båtägare har ökat starkt.

– Det är mycket glädjande, ju fler som använder sig av båttvättmetoden i stället för giftiga bottenfärger desto bättre för miljön, säger Jessica Ångström på Håll Sverige Rent.

För att båtägare lättare ska kunna hantera havstulpanproblemet har Skärgårdsstiftelsen tillsammans med Länsstyrelsen och stiftelsen Håll Sverige Rent ett projekt som syftar till att undersöka och sprida information om när havstulpanerna sätter sig fast.

För att driva projektet har skärgårdsbor, båtklubbar och tillsynsmän från Skärgårdsstiftelsen engagerat sig för att kontinuerligt undersöka havstulpanernas fastsättning vid ett antal kontrollstationer. Men fler behövs för att nå ostkusten utanför Stockholm.

– I Stockholms skärgård har vi gott om kontrollanter men på resten av ostkusten behöver vi fler frivilliga för att få veta när havstulpanerna börjar slå sig ner. Vem som helst kan bli kontrollant, det enda som krävs är att kontinuerligt undersöka en kontrollplatta som sitter utsatt under vattnet för att se när fastsättningen börjar, säger Karin Strandfager.

www.giftfrimiljo.nu finns en förteckning över båtbottentvättar på ostkusten.

Länk: www.giftfrimiljo.nu