14 oktober, 2008

Danmark och Sverige kan tillsammans rädda torsken i Kattegatt

Svenska och danska naturskyddsföreningarna uppmanar nu i ett brev fiskeministrarna i de bägge länderna att införa områden med fiskeförbud i Kattegatt. – Förbudet måste innefatta också sånt fiske där man får upp torsk som bifångst, annars blir det verkningslöst, säger Svante Axelsson generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Torskbestånden i Kattegatt är kanske de mest hotade av alla torskbestånd. Allt för hårt fiske i många år har lett till en situation där ett flertal bestånd är hotade. Flera lokala bestånd är sannolikt redan helt borta. De senaste sju åren har Internationella Havsforskningsrådet (ICES) rekommenderat att inget fiske på torsk ska bedrivas i Kattegatt. Även inför 2009 har ICES rekommenderat inget fiske efter torsk. EU:s fiskeministrar har tyvärr inte följt forskarnas råd utan beslutat om fortsatt fiske år efter år. Detta har lett till att beståndet nu är nere på historiskt låga nivåer.
Nyligen enades svenska Fiskeriverket och dess motsvarighet i Danmark, DTU Aqua, om bilden av det katastrofalt dåliga läget för torsken i Kattegatt och föreslår nu fiskeförbud i vissa områden för att skydda beståndet.
– Det viktiga då är att ett fiskestopp också innefattar fiske av andra arter där man får upp torsk som bifångst, annars kan vi inte rädda torsken i Kattegatt, säger Svante Axelsson.
Naturskyddsföreningen i Sverige och Naturfredningsforeningen i Danmark, som tillsammans företräder ca 320 000 medlemmar, har arbetat länge för friska marina ekosystem med livskraftiga fiskebestånd.
– Vi är mycket oroade över den negativa utveckling vi sett under en följd av år. Trots att målen med den gemensamma fiskepolitiken är högt satta har tyvärr utarmningen av ekosystemen fortsatt och fiskbestånden minskat allt mer. Vi menar därför att det nu är mycket bråttom att åtgärder omgående vidtas för att stoppa fortsatt utfiskning av torsken i Kattegatt och det resursslöseri som utkasten medför, säger Klas Hjelm naturvårdschef på Naturskyddsföreningen.
Föreningarna uppmanar därför sina fiskeministrar att…
· i första hand verka för ett totalt temporärt stopp för allt fiske som fångar torsk, både målinriktat och som bifångst, i Kattegatt;
· i andra hand att fatta beslut om att stänga fisket helt under första kvartalet i de områden i Kattegatt som fiskemyndigheterna i Sverige och Danmark föreslagit och dessutom inrätta ett område med permanent fiskeförbud i enlighet med det förslag som fiskemyndigheterna har enats om;
· i tredje hand att verka för ett tillfälligt stopp för torskfisket i Kattegatt i enlighet med ICES´ rådgivning.
Läs brevet till fiskeministrarna här
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/fiskeministerbrev.pdf