15 oktober, 2008

Innovativa och säkra vinkelslipar från Bosch

Med vinkelsliparna GWS 22 LV-I Professional och GWS 24 LV-I Professional sätter Bosch en helt ny standard för stora vinkelslipar. Inte enbart i förhållande till viktiga faktorer som styrka och arbetskomfort, utan även när det gäller säkerhet särskiljer sig Bosch från andra tillverkare på marknaden.

Arbetet på byggarbetsplatser är krävande och kan många gånger vara farligt. Något som ställer krav på såväl verktygets styrka som säkerhet. De nya vinkelsliparna från Bosch har full styrka men vikten är 20 procent lägre än på befintliga verktyg i samma klass. Detta ger hantverkaren möjlighet att utnyttja verktyget maximalt på byggarbetsplatsen. Samtidigt säkerställer genomtänkta skyddsfunktioner att säkerheten är på topp.

20 procent lägre vikt
De nya vinkelsliparna GWS 22 LVI Professional och GWS 24 LVI Professional från Bosch ligger långt framme när det gäller att erbjuda största kraft i förhållande till vikt. Tack vare tekniskt utvecklingsarbete har Bosch gjort det möjligt att minska motorns storlek genom att förbättra induktionsflödet i motorn. Något som gör det möjligt att krympa motorn utan att minska verktygets effekt.

De nya BOSCH vinkelsliparna har en vikt som är upp till 20 procent lägre än andra modeller på marknaden. Detta ger en märkbar fördel då vikt är en avgörande faktor vid arbetet med stora vinkelslipar. Särskilt viktigt vid arbete över huvudhöjd eller när verktyget hanteras i vågrätt plan med sträckta armar under längre tid.

Säkerhet i fokus
När man arbetar med kraftfulla verktyg som stora vinkelslipar är säkerhet A och O. Med vinkelsliparna GWS 22 LVI Professional och GWS 24 LVI Professional har Bosch satt helt ny standard för säkerhet på området. Vinkelsliparna har en lång rad viktiga skyddsfunktioner som säkrar verktyget snabbt om något skulle gå fel.

Länk: www.bosch.se