15 oktober, 2008

Simrad tar integration av system till nästa nivå

Simrad tar marinelektronik för superyachter till nästa nivå genom introduktionen av StellaMaris™. Systemet innebär en revolution inom området för fullt integrerad kontroll av styr- och navigationssystem för superyacht från Navico, den största distributören av marinelektronik.

Simrad har lyssnat på kundernas krav och behov. StellaMaris™ har teknologisk överlägsenhet och är utvecklat för att möta det efterfrågade behovet från tillverkare, designers och varv som vill byta ut den smått röriga layouten av en typisk superyacht kommandobrygga med något helt nytt. Målet har varit att skapa ett system som tydliggör och förenklar styrning och kontroll från en enda position, men som också erbjuder sober och elegant design i samspel med övrig inredning och utrustning som är typisk för en modern superyacht.

StellaMaris™ är ett fullt integrerat system för lyxyachter som tillåter total överblick och kontroll av fartygets alla kommandon. Systemet kombinerar alla grenar inom navigation, elektroniska system, kommunikation, internet och underhållning.

I linje med Navico’s övertygelse att öka systemens tillgänglighet har StellaMaris™ möjlighet till fjärröverskådning av systemen vilket ger realtids systemanalys. Detta ger oanade möjligheter till kontroll och systemunderhåll och en möjlighet att reducera tiden som spenderas på underhåll av systemen när fartyg ligger i hamn.

Möjligheten att ladda ner nya uppdateringar från Internet säkerhetsställer att systemet alltid är up-to-date, och StellaMaris™ kommer självklart att innefattas av Navicos globala service, support och nät av distributörer för att försäkra service och support på plats vart man än befinner sig.

Introduktionen av StellaMaris™ kommer att ge stor påverkan på hur design och kontroll kommer att se ut ombord på en superyacht i framtiden. Den mest synliga skillnaden kommer att vara upp på kommandobryggan, där den nuvarande samlingen av en mängd olika skärmar och elektroniska instrument och övrig utrustning kommer att ersättas av några få identiska och diskreta skärmar.

Båtbyggare och båtvarv kommer att dra nytta av lägre installationskostnader och mindre tidskrävande installation genom att använda sig av ett enda gemensamt nätverk i hela fartyget. Det kommer inte heller krävas lika mycket personal på kommandobryggan då en person ensam kan anpassa och övervaka fartygets alla elektroniska och mekaniska system från en enda kontrollposition ombord.

Simrad´s StellaMaris system visades för första gången på Genoa International Boat Show 2008 i Pavilion ‘S’. Systemet har redan mötts av stort intresse från olika båtvarv världen över. Den bakomliggande teknologin visar på ett mycket tydligt sätt resultatet av Navico’s utvecklingsprogram och som kommer att implementeras i framtida produkter under de kommande åren. Även mindre båtar kommer att dra nytta av detta system vilket innebär att tekniken kommer tillämpas i mindre former som ger tillgång till de många fördelar som integrerade kontroll och styrsystem innebär.