21 oktober, 2008

Sveriges renaste båttvätt invigd hos Pampas Marina

En ny anläggning för miljöanpassad båttvätt har öppnats på Pampas Marina i Solna. Alla föroreningar som tvättas bort från båtarnas botten förs bort via en spolplatta och tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Solna stads borgmästare, Lars-Erik Salminen, ledde ceremonin vid invigningen den 14 oktober.

– Miljöfrågorna står högt i Solna. Att nu tvättvattnet renas så att olja, färg och andra gifter tas om hand på ett miljöriktigt sätt är mycket bra. Vattnet är vårt främsta livsmedel. Alla åtgärder som görs för att minimera riskerna att vattnet förorenas är ovärderliga, sa Lars-Erik Salminen i sitt invigningstal.

Över 1 000 båtar miljötvättas
Hädanefter kommer Pampas Marina varje år att miljötvätta 1000-tals båtar. – Merparten av de ca 2500 båtar som vi lyfter varje år tvättar vi, och det blir med miljötvätten från och med nu, säger Toni Parwén, vd på Pampas Marina. Alla båtar som tas upp för vinterförvaring på den egna marinan miljötvättas och såväl borttvättad olja, färg, tungmetaller, gummi, plast, fetter, silikon som fosfater tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Unik reningsteknik för båttvätt
– Vi är mycket stolta att som första marina i landet installera en så här avancerad båttvättsanläggning. Båttvätten är den mest miljövänliga i Sverige, fortsätter Toni Parwén. Reningsanläggningen skiljer sig från alla andra båttvättsanläggningar i Sverige och använder samma reningsteknik för spillvatten som nyttjas i bl a fordonsindustrin, mekaniska verkstäder och biltvättar.

– Att tvätta en båt på land, ovanpå en spolplatta, ger de bästa förutsättningarna att ta bort de miljöfarliga gifter som kan finnas i tvättvattnet. Båttvättar som ligger i vatten och borstar båtens botten tar i bästa fall hand om grova partiklar som frigörs vid tvättning. För att det ska vara miljövänligt förutsätts att båtarna är helt omålade, vilket inte är en realitet idag. De gifter som frigörs vid tvättningen i dessa båttvättar åker till stor del helt orenat ut i vattnet. Därför känns vår nya miljötvätt som en viktig miljöinvestering för oss, fortsätter Toni Parwén.

Öppen för allmänheten
Vattenreningskapaciteten på Pampas Marinas nya båttvätt är upp till 3000 liter per timme. – Det ger oss kapacitet att miljötvätta ett 20-tal båtar per dag. Man behöver inte ha båtplats hos Pampas Marina för att dra nytta av tjänsten. Alla som vill miljötvätta sin båt hos oss är välkomna från och med nästa båtsäsong, avslutar Toni Parwén.

Bilden:
Pampas Marina. På bilden syns bland annat de Aquavillor, flytande privata bostäder, som var de första flytande bostäder i Sverige där boende kan folkbokföra sig och bo permanent.

Kommentarer

Henke 16:22:35 2008-10-21

Vicken kanonbra grej! Ska tvätta min båt där nästa sommar.

Bengt A 09:48:56 2008-10-22

Jag tycker det verkar knäppt. Bättre att måla med riktig färg och slippa tvätta mitt i sommaren.