22 oktober, 2008

Dags att söka bidrag ur SBU:s fond

Nu är det dags att söka bidrag ur Svenska Båtunionens fond för utveckling av båtlivet.

Fonden bildades år 2000 och bidrag lämnas till alla typer av verksamheter och projekt som kan utveckla båtlivet.

Bidrag kan ges till båtförbund, båtklubbar eller enskilda medlemmar. Även organisationer kan i särskilda fall få bidrag ur fonden.

Ansökan lämnas till Svenska Båtunionen senast 30 november. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur bidraget ska användas, en ekonomisk plan och hur stort bidrag som söks. Mer information med mera från:

Svenska Båtunionen, af Pontins väg 6, 115 21 Stockholm.

E-mail: info@batunionen.com