22 oktober, 2008

Båtriksdagen 2009

Hålls den 3-5 april 2009 på Viking Line M/S GABRIELLA till Helsingfors

Motioner, förslag och framställningar till Båtriksdagen skall vara Unionsstyrelsen tillhanda senast 15 januari 2009.

Kallelse, verksamhetsberättelse och övriga handlingar sänds till Båtförbunden 4 veckor före Båtriksdagen i enlighet med direktiv för Båtriksdagens genomförande.

Samtidigt publiceras handlingarna på Svenska Båtunionens internetsajt.

Länk: www.batunionen.com

Unionsstyrelsen

Bilden:
Deltagarna på Båtriksdagen 2008, som hölls på Piperska Muren i Stockholm.