7 november, 2008

Värmekamera med nätverksanslutning

Marinplus AB – distributör av FLIR Systems marina värmekameror och FLIR Systems säkerhetskameror – lanserar nätverksanslutning till värmekameran FLIR Navigator Pan/Tilt.

På många fartyg eller landanläggningar finns det behov av att kunna visa och övervaka omgivningen oavsett ljus- eller väderförhållande. En värmekamera är mycket lämplig för detta i och med att den mäter värmestrålning i stället för ljus och ger lika bra bild på natten som på dagen.

Nu lanserar Marinplus AB möjligheten att ansluta värmekameran FLIR Navigator Pan/Tilt till ett vanligt TCP/IP-baserat nätverk. Tack vare en nätverks/videoserver är det möjligt att via en vanlig webbläsare styra kameran och se bilden direkt på en dator i nätverket. Värmekameran kan styras och visas från obegränsat antal platser vilket gör det enkelt, kostnadseffektivt och användbart för användaren.

”Ett exempel på en smart lösning är placering av en värmekamera ombord på ett fartyg med övervakning av landgången. Personal på rederiets kontor eller på ett bevakningsföretag kan enkelt övervaka vad som händer ombord och styra kameran från distans när ingen besättning finns på fartyget”, säger Christer Ullskog, produktchef på Marinplus AB.

Pris för nätverks/videoservern är 11 390 kr inkl moms.

Länk: www.marinplus.se