7 november, 2008

Skärgårdsturismen i Örnsköldsvik tar fart

Nu är det klart med en storsatsning på hotellet på Ulvön i världsarvet Höga Kusten. Det är AB Högland Invest med ägarna familjen Marcusson i Örnsköldsvik som har köpt hotellet och som nu också går vidare med en totalrenovering och utbyggnad. Totalt omfattar projektet, som också stöds av Nutek och länsstyrelsen i Västernorrland, 35 miljoner kronor och ett 40-tal rum, restaurang, pub och konferensrum. I anslutning till den nya entrén till huvudbyggnaden byggs anläggningens nya del inspirerad av Ulvöhamns fiskeläge och med ett utseende som påminner om sjöbodar.

Arbetet med nya Ulvö hotell startar omgående och beräknas vara helt klart inom en treårsperiod.

– Vår vision är ett skärgårdshotell som kan välkomna såväl internationella turister som företag och jakt- och fiskegrupper, säger Jennie Marcusson Sundström, VD för AB Högland Invest. Med familjens rötter på Ulvön och de fördelar som Ulvön och Höga Kusten har känns det här som ett naturligt steg och en intressant utmaning.

Kommunen har för avsikt att samtidigt med satsningen på hotellet rusta kaj och båthamn. Detta som ett led i planerna på att utveckla skärgårdsturismen i Örnsköldsvik och Höga Kusten. Peter Holmqvist är chef för tillväxtavdelningen vid Örnsköldsviks kommun:

– Skärgårdsturismen kräver ett antal kraftfulla satsningar som i sin tur skapar ringar på vattnet i form av nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen. Ulvön är ett känt resmål i Höga Kusten som betyder mycket för att turisterna ska söka sig hit och också stanna en tid i området. Ett nytt hotell är givetvis mycket positivt i det sammanhanget.

– Välrustade båthamnar, eller så kallade marinor, är en av tre strategiska punkter i utvecklingen av skärgårdsturism, fortsätter kommunstyrelsens ordförande Elvy Söderström (s). Utökad turtäthet till Ulvön och Trysunda en andra punkt och boende en tredje.

Förutom rustningen av kajen på Ulvön ser kommunen en ny marina på södra stranden vid Inre hamnen i Örnsköldsvik och en i Köpmanholmen som kommande strategiska infrastrukturinsatser. Örnsköldsviks Hamn och Logistik har också beslutat att redan från midsommar nästa år till mitten på augusti köra skärgårdsbåten fyra dubbelturer per dag till Ulvön och Trysunda. Dessutom att renoveras den gamla angöringsbryggan på Strängöarna för att ta upp den gamla rutten genom Strängösundet.

– Att öka tillgängligheten till öarna är ett viktigt grepp för att skapa möjligheter för fler att utforska Höga Kusten, avslutar Elvy Söderström. Sammantaget är alla dessa insatser ett stort steg framåt för skärgårdsturismen och ett led i arbetet i Världsklass 2015 och arbetsgruppen Värt att se.

Kommentarer

Suck 21:36:53 2008-11-27

Nu blir ju Ulvön inte längre ett suparställe utan ett fisförnämt klass-hak 🙁