11 november, 2008

Aqualiv förstärker sin organisation

Aqualiv förstärker sin organisation med tre personer i yppersta klass inför framtida expansion. Personerna har en gedigen bakgrund och en väldokumenterad erfarenhet och resultat från tidigare anställningar.

Sven Bokstedt
– Aqualiv AB har engagerat Sven Bokstedt som säljare från och med 1 november. Sven har över 20 års erfarenhet från säkerhetsprodukter inom de marknadssegment som Aqualiv är verksam inom. Sven har drivit upp ett antal produkter till marknadsledande positioner inom dessa marknadssegment. Sven Bokstedt har tidigare haft anställningar på Honda MC och ABUS.

IngBritt Hedlund
– IngBritt Hedlund har anställts som ekonomiansvarig från och med november månad. IngBritt har mångårig erfarenhet från operativt ledande ställning, styrelseuppdrag och varit delaktig i ekonomi, management och företagsförvärv i mindre bolag likväl som internationellt etablerade företag. Vi ser fram mot att få ta del av hennes breda kompetens inom dessa områden.

Leif Nilsson
– Leif Nilsson har anställts såsom teknikansvarig i Aqualiv. Leif Nilsson kommer att ansvara för den fortsatt snabba tekniska utvecklingen av Aqualivs produktprogram. Leif Nilsson har bl.a. sin spetskompetens inom embedded systems, TCP/IP och datakommunikation.

– Med den gedigna erfarenhet och breda kompetens inom sina ansvarsområden som våra nya medarbetare besitter kommer dessa personer att vara en oerhörd tillgång för Aqualiv. Dessutom är deras kunskap en viktig resurs när det kommer till att lotsa Aqualiv in i framtiden, säger Mattias Malmgren, VD på Aqualiv AB.

Länk: www.aqualiv.com