12 november, 2008

1 800 internationella beslutsfattare samlas på Kistamässan

MAST, Maritime Systems and Technology, är en väletablerad global kongress och branschmässa för ledare inom det marina försvars- och säkerhetsområdet. Organisationen bakom MAST är en internationell kommitté bestående av inflytelserika auktoriteter och beslutsfattare inom regering, forskning, utbildning och industri. Den 21-23 oktober 2009 äger arrangemanget rum på Kistamässan norr om Stockholm.

MAST är ett unikt årligen återkommande forum där framtida möjligheter och etablerade koncept diskuteras och debatteras av världsledande aktörer inom den marina sektorn och där nya rön inom teknologi presenteras.

– MAST has rapidly established itself as a high-profile forum for the world’s maritime security and defence leaders. Quality of facilities, comfort of surroundings and an environment conducive to networking are of paramount importance to us in selecting a venue. Kistamassan “ticked” all these boxes, plus offered an experienced event management team, säger Warren Edge, Business Director Evolutionary International Events.

Genom att belysa en stor bredd av ämnen och teknologier, både på operationell och teknisk nivå, attraherar MAST en stor internationell publik. 1 800 internationella delegater, från militära samordnare, stabschefer, slutanvändare, ansvariga för upphandlingar och marin- och försvarsattachéer till ingenjörer, teknikchefer och forskare samlas under 3 dagar på Kistamässan och MAST 2009.

– Det är en stor ära för Kistamässan att i hård konkurrens med alternativa städer och arenor få presentera MAST 2009. En stor internationell kongress med en rad ryktbara delegater inom regering, forskning, utbildning och industri på plats visar att Kistamässan redan etablerat sig som en viktig mötesarena även på internationell nivå, säger Christer Ekman, Affärsområdesansvarig på Kistamässan.

Kistamässan – Sveriges mest centrala mäss- och eventanläggning – är strategiskt placerad i hjärtat av den företagsexpansiva regionen Kista Science City. I de nybyggda lokalerna om totalt 15 000 kvm har anläggningen kapacitet att arrangera mässor, genomföra kongresser och konferenser, events och konserter och allt annat som en flexibel möteslokal kan erbjuda. Den direkta anslutningen till E4, pendeltåg och tunnelbana gör Kistamässan lättillgänglig oavsett färdmedel och närheten till Arlanda och Bromma flygplats skapar gynnsamma förutsättningar även för långväga och internationella kontakter.

Länk: www.kistamassan.com