11 november, 2008

Torsten Wiborgh ny VD på anrik kanal

Torsten Wiborgh, 51 år, civilingenjör och till vardags vägmästare på Sveaskog, blir ny vd för Sveriges äldsta konstgjorda vattenväg Hjälmare Kanal. I hans uppdrag ingår att säkra kulturarvet och att utveckla kanalen som besöksmål.

– Det är hedrande att få uppdraget att förvalta denna nationalklenod, som självaste Baltzar von Platen arbetat med. Jag kommer att utveckla kanalen som attraktivt besöksmål bland annat genom samarbeten med lokala företagare, säger Torsten Wiborgh.

Hjälmare Kanal ägs av Sveaskog, som har inlett ett omfattande upprustningsarbete av kanalen. Sedan 2002 har besöksmålet förbättrats med en servicebyggnad med dusch och toaletter, ett besökscentrum med utställning och café, vandringsleder, rastplatser och grillplatser.

Torsten Wiborgh är vägmästare på Sveaskog med ansvar för vägar, broar och dammar i marknadsområde Bergslagen. Som vd i Hjälmare Kanal efterträder han Jimmy Pettersson, vd på Sveaskog Naturupplevelser AB. Jimmy Pettersson ska fokusera på sina andra ansvarsområden inom Sveaskog Naturupplevelser AB.

Hjälmare Kanal, som sträcker sig närmare 14 kilometer mellan Arbogaån och Hjälmaren, är i drift sedan 1639. Den byggdes för att underlätta transporterna av gods mellan Bergslagen och Stockholm. Idag trafikeras kanalen endast av fritidsbåtar och passagerarfartyg. Slussarna öppnas och stängs för hand precis som för fyra hundra år sedan. Hjälmaren ligger 22 meter över Arbogaån, och nivåskillnaden är fördelad på nio slussar.

Kanalen har varit i statens ägo sedan 1815. År 1819 bolagiserades verksamheten i Hjelmare Kanal och Slussverks Bolag.

Torsten Wiborgh bor i Örebro och började på Sveaskog år 2001. Han har tidigare arbetat inom byggbranschen.

Länk: www.hjalmarekanal.se