13 november, 2008

IF Metall kräver samordnare för att rädda industrin på Gotland

Tillsätt en speciell samordnare som analyserar industrins framtid på Gotland. Det kravet riktar IF Metall till regeringen efter dagens besked om Nimbus flytt från Visby. Arbetslösheten bland industriarbetarna kan fördubblas om inte den negativa utvecklingen bryts.

– Det här är ännu ett hårt slag mot Gotland. Ön behöver industrijobb för att klara sysselsättningen. Det är viktigt att se till helheten och Gotlands behov av ett varierat näringsliv, säger IF Metalls förste vice förbundsordförande Leif Ohlsson.

Enligt Leif Ohlsson bör regeringen utse en speciell kontaktperson med uppgift att granska situationen och ta kontakter med företag som kan tänkas vara villiga att investera på Gotland.

– Från IF Metalls sida bidrar vi gärna till arbetet med den kunskap och erfarenhet som vi har från fackligt håll. Vi ska göra vad vi kan för att värna den gotländska industrin, säger Leif Ohlsson.

IF Metalls avdelning på Gotland är idag bland de hårdast drabbade av arbetslöshet med 5,57 procent. Med de nu aviserade varslen riskerar arbetslösheten att mer än fördubblas bland de gotländska industriarbetarna.