13 november, 2008

Statoil hjälper företag bli klimatneutrala

Svenska Statoil vill hjälpa fler företag att utnyttja möjligheten att kompensera för de koldioxidutsläpp som företagen inte själva kan åtgärda i sin verksamhet. Därför genomförs nu en kampanj riktad till 6 600 företagskunder för att uppmärksamma hur företag, genom tjänsten Klimatneutral förbrukning, kan göra en insats för att minska sin påverkan på klimatet .

– Idag ökar andelen biodrivmedel, men fortfarande är den största andelen drivmedel som används fossila. Genom tjänsten Klimatneutral förbrukning vill vi ge företag möjlighet att ta ansvar för sin egen klimatpåverkan. Tjänsten ska ses som ett komplement till de åtgärder företagen själva kan genomföra i sin verksamhet för att minska påverkan på klimatet, säger Helena Winberg, Statoils miljöchef.

Cirka 6 660 företag kommer genom ett riktat utskick att få information om Statoils tjänst, Klimatneutral förbrukning. Tjänsten bygger på Kyotoprotokollets mekanismer. Genom att köpa utsläppsrätter som sedan inte används, reduceras mängden koldioxidutsläpp inom de sektorer som omfattas av systemet med utsläppshandel. Genom att fylla i företagets förbrukning kan man få en uppgift om vad det kostar att klimatneutralisera företagets koldioxidutsläpp. Kostnaden för att köra klimatneutralt med en bil som drar 0,8 liter per mil är i dagsläget cirka 40 öre per mil för en bensindriven, 45 öre för en dieselbil och 10 öre för en flexifuelbil som kör på E85 .

– För det företag som kör cirka 5 000 mil om året med bensinbilar blir kostnaden för att köra klimatneutralt drygt 2 000 kronor. Kör man däremot dieselbil är bränsleförbrukningen något lägre och då blir kostnaden drygt 1 800 kronor om året, säger Henrik Grenert, affärsutvecklare Statoil.

Vägtrafiken står idag för cirka 25 procent av de totala svenska utsläppen av växthusgaser. För att bidra till minskade utsläpp har Statoil under de senaste åren satsat stort på förnybara bränslen. Antalet försäljningsställen för etanol E85 har det senaste året ökat med ytterligare 30 procent, och Statoil säljer idag E85 på 330 stationer.

Sammantaget, inklusive låginblandning av fem procent etanol i den vanliga bensinen har Statoil hittills i år sålt cirka 100 miljoner liter förnybar etanol, vilket innebar att koldioxidutsläppen från trafiken reducerades med 125 000 ton – motsvarande de årliga utsläppen från nästan 50 000 bensinbilar.

­– Vi vet att många av våra företagskunder har ett stort engagemang i klimatfrågan och att allt fler företag har insett värdet i att klimatanpassa sin verksamhet. Som ett ledande energiföretag har Statoil ett ansvar för att bidra till klimateffektiva lösningar och förenkla för företag som på olika sätt vill minska sin klimatpåverkan, säger Helena Winberg.

Mer information om tjänsten Klimatneutral förbrukning samt hur Statoil arbetar aktivt för klimatfrågan finns på statoil.se/klimat