13 november, 2008

Askeladden i konkurs

Den norska båttillverkaren Askeladden har gått i konkurs. Därmed är en 97 år gammal epok i norsk båtindustri till ända. Askeladden var Norges största båtproducent, till och med större än Windy Boats.

Över 160 personer mister jobbet när Askeladden nu har gått i konkurs. Beskedet kom på onsdagskvällen efter en lång tids försök att rädda företaget.

Försäljningen har dock tvärstannat i höst för Askeladden, som sålde cirka en fjärdedel så många båtar i oktober i år jmäfört med samma period 2007. Dessutom har skulderna vuxit snabbt på grund av hundratals osålda båtar på varvet i norska Os och hos återförsäljare runt om i Norden.

Askeladden ägs av Henrik J. Askviks Sønner AS, som i sin tur ägs till lika delar av bröderna Georg och Henrik Askvik samt amerikanska Brunswick International, världens största marinföretag.

Länk: www.askeladden.no