19 november, 2008

Nordic Footprints förlänger turistsäsongen

Sveaskog och Nordic Footprints AB har skrivit ett avtal som löper i tre år. Avtalet avser en jakträttsupplåtelse för småvilt i området Vegån, sydost om Idre, på ca 1 600 hektar.

– Vi söker ständigt nya jaktmarker och fiskevatten för att kunna erbjuda befintliga och nya kunder olika naturupplevelser. Avtalet med Sveaskog ger oss den möjligheten vilket är mycket glädjande, säger Samuel Jacoby, Nordic Footprints AB.

Sveaskog har ett tydligt uppdrag att främja naturbaserad turism, vilket sker främst genom att upplåta mark och vatten till lokala turismföretagare.

– Samarbetet med Nordic Footprints har stor potential. Det område som företaget har sin bas i, södra Sälen till norra Idre, är ett attraktivt område för skidturism. Med företagets verksamhet förlängs turistsäsongen och turister kan erbjudas naturupplevelser och aktiviteter i området även under vår, sommar och höst, säger Gunilla Andersson, företagsupplåtare på Sveaskog.
Familjeföretaget Nordic Footprints startade år 2007 och erbjuder paketerade naturupplevelser med fokus på jakt, fiske och vandringar med kunniga guider.

Utgångspunkten är personlig service, små grupper och rika naturupplevelser. Jaktgästerna består av både inhemska jägare utan egen mark och utländska jägare som söker exklusiva jakter som skogsfågeljakt och ripjakt. Verksamheten idag sträcker sig från Norra Dalarna via Jämtland till Estland.

– På den aktuella marken finns det redan ett befintligt jaktlag för högvilt. Men genom våra tydliga avtal och genom samverkan mellan turistföretag och jaktlag kan vi göra marken tillgänglig för fler entreprenörer, säger Gunilla Andersson.

Länk: www.nordicfootprints.se

Kontaktpersoner:
Gunilla Andersson, företagsupplåtare Sveaskog Naturupplevelser AB, tfn 08-655 90 97
Samuel Jacoby, Nordic Footprints AB, tfn 0703-749074 alt 0280-84085

Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 3,3 miljoner hektar produktiv skogsmark och en ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Vi arbetar med markaffärer och tillhandahåller jakt och fiske samt mark för lokala entreprenörer inom naturbaserad turism. Genom att arbeta lönsamhetsinriktat med stor miljöhänsyn bidrar Sveaskog till en långsiktigt hållbar utveckling. Företaget omsätter 7 miljarder kronor och har cirka 730 anställda. Läs mer på www.sveaskog.se.

Kommentarer

bilden 11:30:20 2008-11-19

det är en död fisk.

einstein 21:27:31 2008-11-19

ja, en rödspätta.

Daniel 16:43:37 2008-11-20

suck