20 november, 2008

Sjömack läggs ner

OK-Q8 kommer att lägga ner sjö- och landmacken i Öregrund. Bensinbolaget har sagt upp treårskontraktet med Östhammars kommun och därmed går mark- och fastighetsavtalet ut efter hösten 2010. Överläggningar sker nu mellan mackföreståndare, kommun och bensinbolag om hur Öregrund ska kunna ha en mack kvar på orten framöver, enligt Upsala Nya Tidning.