15 januari, 2009

Ny kampanj för mer friluftsliv – bättre folkhälsa

Friluftslivet är ett fantastiskt redskap för att förbättra folkhälsan, få kunskap om naturen, öka välfärden och stärka demokratin. Nära två miljoner medlemmar är idag aktiva i Svenskt Friluftslivs 21 medlemsorganisationer och nu startar friluftsorganisationerna en kampanj för att skapa ett friluftslyft.

– Kampanjen handlar om att säkerställa en långsiktig överlevnad för friluftsorganisationerna och att frågan tas på allvar. Friluftslyftet är ett sätt att öka stödet till friluftsorganisationerna och på så sätt ge fler människor möjligheter till ett aktivt friluftsliv. Det har länge varit så att friluftslivet och den ideella rörelsen har tagits för givet. Men så kan det inte fortsätta. Ska friluftslivet fortsätta göra samhällsnytta och bidra till en friskare befolkning behövs en satsning på friluftorganisationerna, säger Ulf Silvander, Generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv.

– Vi behöver alla friluftslivet för att må bra, både fysiskt och mentalt. Många har ingen aning om hur positivt friluftslivet är, hur viktigt det är att bevara och utveckla och att fler får möjlighet att ta del av friluftslivet, säger Magdalena Forsberg en av kampanjens ambassadörer och flerfaldig världsmästare i skidskytte.

Syftet med kampanjen Mer friluftsliv – bättre folkhälsa är att göra politiker medvetna om den nytta friluftsrörelsen bidrar med till samhället. Målet är att politiker ska bidra till att friluftslivet får ökat anslag i statsbudgeten. Kampanjen bygger på personliga möten där talespersoner från friluftsrörelsen tillsammans med kända profiler uppvaktar nyckelpersoner inom politiken. Idag träffar Svenskt Friluftsliv riksdagspolitikern Jan-Olof Larsson (s) och många fler politikermöten följer under januari och februari. Allmänheten kan följa vad politikerna gör för friluftslivet på webbsidan www.merfriluftsliv.nu.

Undersökning på undersökning visar att ett aktivt friluftsliv förbättrar folkhälsan och ökar välfärden. Enligt en ny forskningsrapport anser hela 94 procent av den svenska befolkningen att allemansrätten är viktig att försvara och 90 procent upplever att friluftslivet gör vardagen meningsfull (Friluftsliv i förändring, 2008).

– Vi uppmanar nu alla riksdagspolitiker att vara med på friluftslivets virtuella klättring mot Kebnekaises topp. Den politiker som når toppen har också lovat att arbeta för att öka stödet till friluftsorganisationerna i statsbudgeten 2011, säger Ulf Silvander.

Länk: www.merfriluftsliv.nu