20 november, 2008

Båtägarträff på Håskö

Många båtar från Stegeborgs båtklubb samlades tillsammans med andra båtar fån traktens klubbar vid Håskö lördagen 13 september. Det var flera båtar som hade samlats vid bryggan för att avnjuta den sista höstseglingen för året.

Väderutsikterna var hyggliga varvid det blev trångt vid bryggan. Många av som samlats skulle även ta upp sina båtar vid månadsskiftet september/oktober vilket flera av dem som kom hade planerna inställda att fortsätta seglatsen till uppläggningsplatserna kring Norrköping och Söderköping.

Kvällen inleddes, för dem som ville, med bastubad samt bad i badtunnan. Under kvällen uppträdde Stegeborgs egna husband och många av oss passade på att dansa på bryggan till tonerna från husbandet.

Håskö som ligger i Gryts skärgård och är på sommaren en väl besökt hamn. Det är familjen som äger gården på Håskö som har byggt bryggorna och bastun. Den är inte på sjökortet utmärkt som gästhamn, men på ön finns alla bekvämligheter samt försäljning av glass och rökt fisk. Dessutom ligger hamnen även skyddad för de flesta vindarna och ankarbotten är mycket god. Om man besöker bryggan kan man också boka sig för bastun och badtunnan.

Man kan nå Håskö genom att lämna ”Sjöfyran” och gå öster om Håskö och Lisselö både om man kommer söder eller norr i från. Viken som ligger mellan Lisselö och Håskö är en stor ”lagun” och det finns enstavlor för att lättare hitta in. Själva bryggan kan man inte ta miste på om man väl går in i ”lagunen” Det finns inga direkta farligheter om man inte går för när land. Familjen trivs med att det besöker flera båtar.

Text & foto: Alexander Johansson, Stegeborgs båtklubb