20 november, 2008

Den första miljövänliga båttvätten

I oktober invigdes en ny miljöanpassad båttvätt på Pampas Marina i Solna. När båten, placerad över en spolplatta, rengörs med högtrycksspruta rinner vattnet och de miljöfarliga resterna av bottenfärgen ner i speciella avloppsbrunnar som i sin tur leder in i ett reningsverk. Här separeras vattnet från färgrester, tungmetaller, oljor och andra föroreningar. Dessa samlas upp i en filtertunna som sedan fraktas bort för destruktion eller deponi. Det renade vattnet leds i sin tur tillbaka ut i Mälaren.

Cirka 3 000 liter vatten kan renas per timme, vilket gör att marinans personal vid den nya anläggningen kan miljötvätta ett 20-tal båtar per dag. Anläggningen är levererad av Reningssystem i Sverige AB (www.reningssystem.nu).

Text: Bengt Anderhagen