20 november, 2008

Båtägare får extra avgift – om de bor utanför kommunen

Karlshamns kommun har föreslagit att kommunens avgifter för båtplatser ska höjas. Dessutom vill den ansvariga nämnden, teknik- och fritidsnämnden, att båtägare som inte bor inom Karlshamns kommun ska betala 30 procent mer än de som bor i Karlshamnskommun.

Förslaget innehåller även ett förslag om en serviceavgift på 250 kr/år för att kommunen ska kunna förbättra servicen i skärgården med soptunnor, bryggor och liknande.

– Vi ifrågasätter om inte detta strider mot Kommunallagen, säger Bengt Svensson, ordförande i Svaneviks Bryggförening med 270 medlemmar.

– Att kommunen vill höja båtplatsavgifterna är inte mycket att säga om. Men att de därutöver vill införa en serviceavgift på avgifterna och att de båtägare som bor utanför kommunen ska betala ytterligare 30 procent mer förstår vi inte.

Båtklubben har arbetat med en skrivelse till Karlshamns kommun tillsammans med egna medlemmar som är jurister och tillsammans med Blekinge Båtförbund.

Även andra båtklubbar, bland andra Matviks bryggförening, berörs av förslaget.

Länk: www.svanevik.info

Kommentarer

Båtägare Karlsson 18:34:29 2008-11-25

Synd att ni inte förstår innebörden i beslutet, jag har varit i kontakt med kommunen och fått en förträfflig förklaring. Hällaryds (Karlshamns) skärgård är suveränt skött. Skulle 250 kr vara för mycket för att få fortsatt god service? Och varför skall bara kommunens skattebetalare bidra till detta. Nej 30 % helt OK.

Båtägare Svensson 18:05:24 2008-11-27

Varför ska inte samma villkor gälla i Karlshamn som på alla andra platser som finansieras med skatter? Var går gränsen?

Olsson 11:28:33 2008-12-01

Så du anser det är fullt logisk att de som inte bor i kommunen ska betala mer än de som bor där?

Örebroare med båt i annan kommun 22:17:42 2009-02-11

Båtfolket spenderar väl förhoppningsvis en massa pengar i kommunen.Jag skulle tro att affärer restauranger marinor mm. får bra draghjälp av allt båtfolk.
Vi kanske skall höja fastighetsskatten soptömningen mm för alla sommarställen,jag menar dom bor ju någon annanstans egentligen.