20 november, 2008

Kriterier för MiljöBästa Segelbåt/Motorbåt

Svenska Båtunionen, tillsammans med SWEBOAT och Sjöfartsinspektionen tar inför mässan ”Allt För Sjön” 2009 fram önskemål/kriterier för vad som kan anses vara utmärkande för ett miljötänkande inom fritidsbåtssektorn.

Kriterierna skall inte ses som felfria eller slutgiltiga, utan bygger på de erfarenheter gruppen nu besitter. Kriterierna kommer i framtiden att anpassas till utvecklingen.

En panel representerande SBU, SWEBOAT och Sjöfartsverket bedömer vilken båt som skall få utmärkelsen ”MiljöBästa Motorbåt” första dagen på båtmässan ”Allt För Sjön” 2009.

Detta är minimikrav för en ”MiljöBästa Motorbåt”
CE-märkning. Ett miljötänkande skall ha varit en del av processen vid konstruktionen. Detta skall vara dokumenterat. ISO 14001 dock inte nödvändigt.

Detta är minimikrav för en ”MiljöBästa Segelbåt ”.
CE-märkning. Ett miljötänkande skall ha varit en del av processen vid konstruktionen. Detta skall vara dokumenterat. ISO 14001 dock inte nödvändigt.

Motorbåtar – Miljöbästa motorbåt -ver 4.pdf
Segelbåtar – Miljöbästa segelbåt -ver 4.pdf