8 december, 2008

Inga ”norska dieselproblem” i Sverige

I Norge har tidningen Båtmagasinet det senaste året skrivit en hel del om problem med Volvo Pentas senaste generation av dieselmotorer. Injektorer har gått sönder och motorer har skurit. Volvo Penta har dock tagit sitt ansvar och hållit slutkunderna skadeslösa och levererat nya motorer så snart företaget har hunnit.

Problemet verkar vara lokalt och troligen relaterat till den speciella, feta diesel som används i norska sjömackar. I Sverige har inga liknande problem rapporterats, kanske beroende på vår betydligt mer miljövänliga och magrare dieselolja.

– Injektorproblematiken på motorerna i serien D4/D6, som norska tidningar har rapporterat om, är det fortfarande en norsk angelägenhet. Vi har inte kännedom om några fall i Sverige, säger Mats Edenborg, informationschef på Volvo Penta i Göteborg.

– Vi håller på att sammanställa frekvensen av fall i Norge och det ser ut som om det var en minskning av antalet fall jämfört med föregående år.

Bilden:
Mats Edenborg.