22 december, 2008

Farliga kopior av Hammar H20

Pressmeddelande från CM Hammar: Det har nyss kommit till vår kännedom att någon tillverkar falska kopior av vår hydrostatiska frigörare – Hammar H20. För ett otränat öga är kopian nästan identisk med originalprodukten, med Hammars logotyp och adress på toppetiketten. Den falska kopian ser likadan ut som originalprodukten, men det finns en viktig skillnad: Kopian fungerar inte!

Vi har testat flera stycken av dessa kopior. Inte en enda av dem fungerar tillfredställande enligt SOLAS reglementet – den falska H20 kommer inte att frigöra någon livflotte eller Epirb. Vi ser detta som ett mycket allvarligt problem. Det kan inte uteslutas att det finns fartyg ute på haven som seglar med falska hydrostatiska frigörare ombord. Om något av dessa fartyg skulle gå under kommer det inte att finnas några livflottar eller Epirbs som hjälper till att rädda livet på våra sjömän.

Hur kan du snabbt kontrollera att du har en Hammar H20 original?

• Köp alltid produkterna genom godkända distributörer eller auktoriserade servicestationer för livflottar och Epirbs

• Se till att du får med Hammars flerspråkiga produktmanual och flotteetiketten till varje livflotte H20 och Hammars märkningsinstruktion med varje Epirb utlösare (bild 1)

• Om du kontrollerar undersidan av Hammar H20 skall du hitta 5 (fem) tillverkningsmärken på alla enheter som är tillverkade efter april 2006. På enheter som är tillverkade innan det datumet är det bara 2 (två) tillverkningsmärken (bild 2)

• Serienummer och produktionsdatum (bild 2) kan alltid verifieras genom att kontakta CM Hammar på info@cmhammar.com

• Tillverkningsmärket på ovansidan av frigöraren skall alltid vara riktad mot repet (bild 3)

Länk: www.cmhammar.com