12 januari, 2009

Atlantica sänker premierna – igen

De senaste åren har antalet stölder av utombordsmotorer i Sverige minskat. För andra gången på två år sänker Atlantica båtförsäkringspremierna. Ägare till utombordsmotorer som är försäkrade i Atlantica får i snitt tio procent billigare båtförsäkring den här säsongen.

– Vi är alltid snabba med att anpassa premier till skade- och stöldutvecklingen. Nu är det en tydlig trend med minskning av stölderna av utombordsmotorer. Därför är det självklart för oss att låta våra kunder få del av förändringen och sänka premierna. Det är andra gången på två år vi gör det, säger Atlanticas chef Conny Landström.

Atlantica har länge uppmanat båtägare att förse båtarna med stöldskydd i form av kraftiga lås, startspärrar, söksystem och stöldskyddsmärkning. De båtägare som gör detta får både premierabatter och självriskreduktioner. Nu får alla ägare av utombordare del av resultatet av det stöldförebyggande arbetet.

Båtstölderna minskar
Det stjäls båtar för ungefär 250 miljoner kronor varje år. Trenden de senaste åren är att den marina brottsligheten minskar. Båtköpare är mer uppmärksamma på att kontrollera att båten inte är stulen före köp. Den nuvarande lagen om god tro innebär att en ägare får tillbaka sin båt om den varit stulen.Tidigare fick köparen, som ansågs vara i god tro, behålla den trots att den var stulen.

– När utombordare stjäls brukar det gå till så att tjuvarna stjäl hela båten, sedan tar de av motorn, säljer den och lämnar båten kvar. De flesta stölderna är mindre motorer, men de större motorerna har högre värde. Många tror inte att deras stora fyrtaktsmotorer som väger långt över 100 kg kan stjälas från båtarna, men det är tyvärr ganska vanligt, säger Conny Landström.

Lagen om god tro och samarbetet mellan försäkringsbolagen, Larmtjänst och polis i de europeiska länderna har gjort att det har blivit betydligt svårare att få avsättning för det som stjäls. Utförliga register på stulet gods är tillgängliga bl a för de europeiska tullmyndigheterna. De kollar allt som ska föras in i länderna och rapporterar återfunnet stöldgods. Allt fler stulna båtar återfinns på detta sätt, och ligor kan sättas fast.

– Det har lagts ned ett omfattande arbete på att försvåra för brottsligheten som nu har gett resultat. Minskningen av antalet stölder av utombordare är tydlig, ca 30 procent bara det senaste året, säger Martin Åberg på Larmtjänst.

– Vi på Atlantica har bra uppfattning om våra kostnader och vill alltid vara snabba med att reagera, i det här fallet med att sänka premien. Det tycker vi är viktigt i förhållandet till våra kunder, säger Conny Landström.

Det finns 700 000 fritidsbåtar
Atlantica är störst i landet inom försäkring för fritidsbåtar, när man räknar i premievolym. Bolaget har funnits sedan 1916 och har stor erfarenhet och kunskap om fritidsbåtsbeståndet i Sverige. Mer än en halv miljon svenskar har en egen båt. Det finns ungefär 700 000 fritidsbåtar i hela landet, enligt Båtlivsundersökningen som gjordes 2004. En sjättedel av båtarna är segelbåtar, resten motorbåtar. Varannan svensk tillbringar minst en dag på en fritidsbåt varje år.

Länk: www.atlantica.se