21 januari, 2009

SBU utser Miljöbästa Segel- och Motorbåt

Svenska Båtunionen tillsammans med SWEBOAT och Sjöfartsinspektionen tar inför båtmässan ”Allt För Sjön” 2009 i Stockholm fram önskemål och kriterier för vad som kan anses vara utmärkande för ett miljötänkande inom fritidsbåtssektorn. Sista datum för att anmäla en båt till den här utmärkelsen är 16 februari.

Kriterierna skall inte ses som felfria eller slutgiltiga, utan bygger på de erfarenheter gruppen nu besitter. Kriterierna kommer i framtiden att anpassas till utvecklingen. En panel representerande SBU, SWEBOAT och Sjöfartsverket bedömer vilken båt som skall få utmärkelsen ”MiljöBästa Motorbåt” respektive ”MiljöBästa Segelbåt” första dagen på båtmässan ”Allt För Sjön” 2009.

Bland grundkraven för ”MiljöBästa båt” märks att båten bör ha:

CE-märkning

Ett miljötänkande skall ha varit en del av processen vid konstruktionen. Detta skall vara dokumenterat. ISO 14001 dock inte nödvändigt.

Miljödeklaration

På SBU-Nyheter på Båtlivs hemsida finns mer information om urvalet av båtar. Där finns också ett par pdf-dokument med ingående beskrivning av hur juryn ska arbeta.

Länk: https://www.batliv.se/sbu.asp?newsid=170

Miljöbästa båt Pressmeddelande
Miljöbästa båt Motorbåt
Miljöbästa båt Segelbåt

Bilderna:
Hallberg-Rassy 342 segelbåt. Foto: Peter Szamer.

Wiksten 22 norsk träsnipa. Foto: Båtliv.