9 februari, 2009

Världens första hybridbåt för fast biobränsle

Att bygga världens första hybridbåt för fast biobränsle innebär inte bara ett stort steg för miljön. Det innebär samtidigt att Precer på allvar tar klivet in i ett affärsområde med mycket stor potential. Det hävdar Martin Larsson, grundare av Precer. Resultatet kan kanske bli att vanliga fritidsbåtar, som till exempel Albin 25 på bilden här intill, kan drivas med gengas eller liknande tekniker.

– Samarbetet med Storsjöbåt öppnar dörrar in på den marina marknaden. Det finns stort behov av nya och miljövänligare lösningar inom båtbranschen, vilket givetvis innebär betydande affärsmöjligheter för Precer, säger Martin Larsson.

Den världsunika satsningen sker tillsammans med Storsjöbåt AS. Det norska företaget ser stor potential i att samarbeta med Precer AB.

– Vi har länge planerat att göra en miljövänlig båt. Men existerande teknik med drivmedel som etanol, metanol eller biodiesel har inte varit tillräckligt attraktivt för oss. Nackdelarna har varit för många, berättar Leif Eikeseth från Storsjöbåt AS.

Genom kontakterna med Precer kunde Storsjöbåt tillslut ta steget mot att bygga världens första hybridbåt för fast biobränsle. Bränslet för hybridbåten är vanligt träpellets, vilket det i princip finns obegränsad tillgång till i motsättning till olja. Det hävdar Leif Eikeseth, som samtidigt poängterar att fördelarna med att använda Precers teknik är många.

– Pellets har en stabil prislinje och kan med fördel produceras lokalt. Och oavsett vad som händer på världsmarknaden, när det gäller oljan, är pellets en energikälla vi kan kontrollera tillgång och pris på själva, säger Eikeseth.

Martin Larsson ser det som en stor tillgång att produktionen av hybridbåten kan ske lokalt i Värmland. Precers lösningar är miljöanpassade biobränslelösningar som klarar alla de krav som ställs på framtidens fordon, båtar och även småskaliga kraftvärmeverk. Precers teknik bygger på att fasta biobränslen (till exempel pellets) används som drivmedel i olika typer av hybridfordon, hybridbåtar och småskaliga kraftvärmeverk. Precer är ett av Inovas inkubatorföretag.

Länk: www.precer.com

Kommentarer

Boan 10:42:14 2009-02-11

100 liter pellets motsvarar ca 300kWh och 100 liter diesel ca 1000kWh. Dessutom är verkningsgraden sämre med pellets som bränsle. Med en fritidsbåts redan små utrymmen hur ska detta bli atraktivt?

Gong 11:01:44 2009-02-11

ibland är kWh/krona mer intressant än kWh/utrymme

Pelle T 16:16:07 2009-02-11

Vilken galning – elda i båten…