14 februari, 2009

Ericsson Racing Team startade etapp 5

Ericsson Racing Teams nordiska besättning avslutade på lördagen etapp 4 av Volvo Ocean Race någon vecka för sent – och startade etapp 5 några timmar för sent. Men skepparen Magnus Olsson var allt annat än nedslagen.

– De såg oss. Och jag såg hur de gjorde allt för att segla fortare eftersom de är rädda att vi ska komma ikapp, sade han och syftade på de andra båtarna som lämnade Qingdao samtidigt som Ericsson 3 kom dit.

Lördagen blev en annorlunda dag för Ericsson 3 i jorden runt-kappseglingen Volvo Ocean Race. Först gick de i mål på etapp 4 cirka 16 dygn efter de andra båtarna. Lite senare gav de sig iväg på etapp 5 cirka 50 sjömil efter de andra båtarna. Och på babords sida av skrovet hade båtbyggarna ritat en streckad linje för att markera den del av skrovet som bytts ut.

– Jag tror jag har gjort minst 40 etapper i Volvo Ocean Race och jag har alltid kommit i mål. Men det här var nog den bästa målgången av de alla, sade Magnus Olsson.

Den nordiska besättningen i Ericsson Racing Team fick knappt två timmar i den kinesiska hamnstaden Qingdao, för att packa segel, fylla på bränsle, mat och förnödenheter innan de gav sig ut på den längsta etapp i Volvo Ocean Race/Whitbreads historia, från Qingdao till Rio de Janeiro. Drygt 40 dygn beräknas den 12 300 sjömil långa sträckan ta båtarna att avverka.

– Jag har fullt förtroende för vår båt. Våra båtbyggare har gjort ett fantastiskt arbete och jag vet att de aldrig skulle skicka ut oss om lagningen inte var 100 procent. Nu kör vi, säger Magnus Olsson.

Några timmar tidigare hade starten gått av etapp 5, i mycket lätta vindar, med bara fyra båtar på startlinjen. Men strax innan skottet smällde vände Telefonica Blue tillbaka in till kajen. De hade stött på något och fått en spricka i kölen. Exakt hur allvarlig den är och när de kan börja tävla igen är osäkert.

Därmed är Ericsson 4, Puma och Green Dragon på väg mot Rio, med Ericsson 3 några timmar efter. Telefonica Blue ligger kvar i Qingdao medan Delta Lloyd och Telefonica Black kommer att fraktas till Rio för att återuppta kappseglingen därifrån.

Länk: www.ericssonracingteam.com

Foto Ericssonbilderna: Oskar Kihlborg/ERT

Foto Puma: Dave Kneale/Volvo Ocean Race