16 februari, 2009

Marinekolog får stipendium för evolutionsstudier

Professor Kerstin Johannesson vid Göteborgs universitet är en av Sveriges ledande marina forskare. Nu får hon Börssällskapet i Göteborgs stipendium om 650 000 kronor för fortsatta insatser inom marin evolution. Kerstin Johannesson, professor vid Institutionen för marin ekologi vid Göteborgs universitet och verksam vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper på Tjärnö, studerar hur arter förändras genom evolutionen. Trots att processen beskrevs av Charles Darwin redan på 1800-talet har vi dålig kunskap om hur evolutionen går till i detalj.

Men forskningen står på tröskeln till ett genombrott. En utveckling av DNA-tekniken gör det nämligen möjligt att lämna laboratoriemiljön för att göra DNA-studier av djur och växter direkt i naturen.

I fokus för Kerstin Johannesson forskning står strandsnäckor och tång, där hon kunnat visa att nya arter bildas ständigt – och det går betydligt mycket snabbare än forskarna tidigare trott.

-Det behövs inga storskaliga, geologiska förändringar. Våra sista resultat visar att en ny art av tång, nära släkt med vanlig blåstång, har bildats i Östersjön under de senaste tusen åren. Det är ur ett evolutionsperspektiv en mycket kort tid, säger Kerstin Johannesson.

Nu får Kerstin Johannesson som första naturvetenskapliga forskare ett stipendium från Börssällskapet i Göteborg. Stipendiet, som är på 650 000 kronor och utdelas till någon “som under året har gjort en väsentlig insats inom sitt intresseområde och där denna insats haft praktisk betydelse för näringslivets utveckling”, blir ett viktigt tillskott i Kerstin Johannessons fortsatta forskning:

-Analyser av geners uppbyggnad är mycket dyra. Med dessa pengar kan vi gå vidare och göra mer omfattande analyser, för att förstå hur snabbt ärftliga förändringar kan uppkomma i nya miljöer. En kunskap som också leder till en förståelse om evolutionens potential att förändra arter i en alltmer föränderlig värld, säger hon.

Stipendiet utdelas den 10 februari vid en ceremoni på Börssällskapet i Göteborg.

Börssällskapets motivering:
“Börssällskapets stipendium 2009 tilldelas Professor Kerstin Johannesson Institutionen för marin ekologi vid Göteborgs universitet och fältstationen Tjärnö. Hon får stipendiet som stöd för sin forskning inom marin evolutionsbiologi. Frågan om hur biologisk mångfald uppkommer och utvecklas är viktig för naturens och människans framtid. Kerstin Johannessons arbete har kastat nytt ljus över de processer som kan leda fram till uppkomsten av nya ekotyper och arter i våra närliggande marina miljöer.”

Fakta Börssällskapet i Göteborg
Börssällskapet i Göteborg bildades 1894 med syftet att genom “meningsutbyten i allmänna frågor, företrädesvis sådana, som röra Göteborgs handel och sjöfart, söka i sin mån främja samhällets utveckling”.