20 februari, 2009

Båtlivs upplaga 142 000 ex – största båttidningen

Båtliv ökade förra året upplagan till 142 000 ex per utgivningstillfälle och är ohotad som Sveriges största båttidning. Det är TS (Tidningsstatistik AB) som står för den officiella kontrollen av tidningarnas upplagor. Båtliv har betydligt större upplaga än alla andra svenska båttidningar tillsammans.

Av de svenska båttidningarna är Båtliv, Praktiskt Båtägande och På Kryss (Svenska Kryssarklubbens medlemstidning) TS-redovisade.

Medan Båtliv ökar sin upplaga med hela 2 800 exemplar till 142 000 så minskar På Kryss med 300 ex till 27 300 ex. Praktiskt Båtägande minskar med 500 ex till 22 100 ex per utgivningstillfälle.

Båtlivs upplaga är fullt jämförbar med flera andra stora organisationstidningar. Båtlivs prenumeranter betalar för sin tidning som en del av medlemskapet i en båtklubb.

– Detta är en av Båtlivs största fördelar. Vi vet att alla våra läsare har en egen båt, det är därför de får tidningen, säger chefredaktör Lars-Åke Redéen.

– Båtliv är unik bland båttidningar i hela Europa med sin höga upplaga. Den har en mycket starkt ställning på marknaden och både för oss som skriver i tidningen och för annonsörerna är det en väldigt stor fördel att veta att läsarna har en egen båt.

Fotnot: Båtnytt, Vi Båtägare och Segling är inte TS-redovisade, men brukar uppge upplagor på 20 000 (Vi Båtägare och Segling) – 30 000 ex (Båtnytt).

Kommentarer

E. Johansson 11:02:56 2009-02-20

Grattis till en bra tidning!