19 februari, 2009

Öppet brev från SBU till Åsa Torstensson

I Båtliv nr 6 skriver Svenska Båtunionens ordförande, Göran Andersson, ett öppet brev riktat till infrastrukturminister Åsa Torstensson. I brevet efterlyser Göran Andersson, som representerar 160 000 båtägare över hela landet, ett svar som Åsa Torstensson utlovade förra året…

Ur Båtliv nr 1-2009:

Grundstött förslag?
Hallå, infrastrukturminister Åsa Torstensson!
Inför Svenska Båtunionens årsmöte, Båtriksdagen, i april 2008 fick jag ett brev där du lovade att ett förslag till obligatorisk Båtförarutbildning var klart att skickas på remiss.
Mycket riktigt kom det en remiss, som SBU och flera andra svarade på i september 2008. Regeringsförslaget var enligt dessa svar byråkratiskt med fel gränser för fart och längd samt utan hänsyn till NFB:s(Nämnden för Båtlivsutbildning) nuvarande utbildning och den utredning som departementets Lars Högdahl gjort. Det fanns inte heller något förslag om att Sverige skulle ratificera FN-resolution 40, som innehåller förslag till Internationellt båtförarcertifikat liknande dagens Förarintyg.
Vi förstår, efter några enkla frågor inom politiska kretsar, att regeringen är oense om behovet av ett obligatorium och att det är detta som gör att det inte kommer någon proposition som bygger på inkomna remissvar. Borde det inte väga tungt att Sveriges och en av Europas största båtorganisationer på goda grunder begär att det införs ett så kallade Båtkörkort?
Vi står dessutom till förfogande för samtal kring detta när som helst.
Det är dags att komma med ett besked till alla båtintresserade. Vi vill veta om frågan är avförd och vi kan fortsätta med det frivilliga Förarintyget hos NFB som förut.
Från Svenska Båtunionen tycker vi givetvis att regeringen skall fastna för vårt förslag till lösning och i varje fall inför Sveriges ordförandeskap i EU under hösten ratificera FN resolution 40. För att ta ditt förslag av grundet så måste det kanske stuvas om.
Läs mera på www.batunionen.com och www.batliv.se om Svenska Båtunionens remissvar eller kontakta ordforande@batunionen.com
Göran Andersson
Ordförande Svenska Båtunionen

Länk: https://www.batliv.se/batforarintyg.asp

Kommentarer

Jim Huzell 16:22:37 2009-02-19

VIKTIGT! Jag är en av de 160.000 båtägare det hänvisas till. För det första står långt ifrån alla av oss bakom SBU’s tidigare förslag och åsikter. Förstår att regering och partier är oense också. Vi behöver inget båtkörkort. Finns INGET vetenskapligt eller statistiskt stöd för det överhuvudtaget. Uppmanar alla att läsa Erling Mats utmärkta genomgång av sjöräddning och olyckor. Igen inget stöd för ofta framförda åsikter om snabba båtar etc. Det äri reella och faktiska tal seglare och roddbåtar som har mest problem. Att införa båtkörkort öppnar för en myriad av underliga gränsdragningar och legala problem. Tycker SBU skall verka för den utmärkta frivilliga utbildningen och mycket viktigare att Sjöbefäl 3/4/5 (bl.a tidigare Skepparexamen) får internationell ackreditering. Nu får man ta Svenskt OCH RYI eller Amerikanskt!

Så Ja till frivillghet och NFB men NEJ NEJ till att lagen skall in och tafsa här.

Olof Malmlöf 00:14:36 2009-02-21

Man blir vansinnig när Göran påstår sig representera 160.000 båtägare. Vår klubb skall lämna den här organisationen! Så här höll fackföreningar på förr. Tvångsanslutning till sossarna!

Göran Andersson 15:10:17 2009-02-21

Svenska Båtunionens Båtriksdag(årsmöte) är vårt högsta beslutande organ med representanter från 26 regionala förbund som representerar ca 900 båtklubbar med 160.000 medlemmar.Beslut om att driva frågan om obligatoriskt förarintyg togs enhälligt av Båtriksdagen 2005.

Olof Malmlöf 02:08:22 2009-02-23

Har vänner i flera klubbar. Ingen kan påminna sig om att man förhörde sig om medlemmarnas åsikt. Väldigt få jag träffar stöder det här. Ifrågasätter demokratin i detta. Därtill vad STÖDER man detta antagande om att det är bra med körkort på? Så vitt jag kan se bara lösa antaganden och allmänna "besserwisserattityder". Det blir som vid båtregistreringen – civil olydnad. Jag reggade ingen av mina båtar. Lämnar inte klubben SBU gör jag och 10 till det och vi lämnar båtar till varv istället. Klubbandan ändå borta.