20 februari, 2009

Norrländsk kurs i säkerhetsbesiktning

Den 29 november ordnades en konferens kring säkerhetsbesiktning i Skellefteå. Arrangörer var SBU:s Besiktningskommitté i samarbete med Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Z Båtförbund.

Tord Gustavsson från ATC Composite AB höll ett föredrag om plasters och fibrers egenskaper vid handlaminering och nyare, alternativa tillverkningsmetoder.

– Deltagarna blev så engagerade att den avslutande frågestunden fortsatte under lunchen, berättar Besiktningskommitténs ordförande Tommy Engvall.

Under dagen gick man även igenom nyheter inom besiktningsområdet och utbytte erfarenheter och synpunkter kring hantering av digitala protokoll.

– Vi redovisade även det informationsmaterial som finns tillgängligt för att stimulera båtägares intresse för vår säkerhetskontroll.

Text: Anne Adre-Isaksson

Bildtext:
Det här klistermärket är tecknet för att båten är säkerhetsbesiktigad.