2 mars, 2009

Årets Miljöbästa båtar utsedda – presenterades på Allt för sjön

Det blev två mycket välkända båtar och en nyhet på marknaden som utsågs till Miljöbästa båtar på Allt för sjön, båtmässan i Stockholm. Priset delas ut av Svenska Båtunionen. Nimbus respektive Najadvarvet vann var sin klass medan nyheten Whisper 55 vann en klass.

MiljöBästaMotorBåt 2009 och MiljöBästaSegelBåt 2009 utnämndes av Svenska Båtunionens Miljökommitté på båtmässan Allt för Sjön i Stockholm 27 februari.

Två motorbåtar och en segelbåt utnämndes.
Här är motiveringar till utnämningarna.

Whisper 55 från Marine and Medical Technologies AB

Whisper 55 utses av Svenska Båtunionen till MiljöBästaMotorBåt, klassen dagbåtar 2009 för smart energibesparande design som tillfredsställer och stimulerar båtköparnas ökade miljötänkande och förväntningar.
Länk: www.roiro.se

Nimbus Nova 27S från Nimbus Boats AB
Nimbus Nova 27S utses av Svenska Båtunionen till MiljöBästaMotorBåt 2009, klassen övernattningsbara båtar, för brukarvänliga miljöanpassade ombordfunktioner i ett lättdrivet skrov som tillverkats med låg miljöpåverkan.
Länk: www.nimbus.se

Najad 355 från Najadvarvet AB
Najad 355 utses av Svenska Båtunionen till MiljöBästaSegelBåt 2009 för miljöanpassade brukarvänliga driftslösningar samt tillverkning i nya material och med minimerade emissioner.
Länk: www.najad.com

Svenska Båtunionen arbetar sedan mer än 20 år långsiktigt med båtlivets miljöfrågor.

Kriterierna för att en fritidsbåt miljömässigt ska vara riktigt bra, har formats av Miljökommittén efter ett genomgripande arbete av representanter för Svenska Båtunionens 156,000 medlemmar. Sweboat och Sjöfartsinspektionen har också deltagit i diskussionerna.

Kriterierna speglar båtfolkets önskemål för miljötänkande inom fritidsbåtssektorn. Med utmärkelsen vill SBU öka miljöintresset hos båttillverkarna och vara en sporre för vidare utveckling och framtida kundkrav.

Mer information och kompletta kriterier finns på Svenska Båtunionens hemsida www.batunionen.com under rubriken ”MiljöBästaBåt”.