28 februari, 2009

Fryken, Nordvåg och Vega K-märkta fartyg

Statens maritima museer har beslutat att k-märka ytterligare tre fartyg som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla. Det är tre inbördes ganska olika fartyg som har utsetts.

Fryken
Hemmahamn: Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum, Göteborg.
Lastfartyget Fryken byggdes 1938 i Ålborg, Danmark, åt Ångbåts AB Ferm i Kristinehamn (Broströmskoncernen). Fryken fungerade som en kustfarare med huvudsaklig trafik mellan Göteborg/Vänern och den engelska ostkusten med last av trä, papper och styckegods – på återresorna fraktades vanligtvis fartygsplåt och styckegods. Det är en av få kvarvarande fartyg av den typ som introducerade nya idéer inom skeppsbyggeriet hur fartyg skulle vara byggda för att fungera på ett rationellt och funktionellt sätt med avseende på stor lastdryghet, snabb lasthantering och ekonomisk drift. Sedan 1986 ingår fartyget i samlingarna vid Göteborgs Maritima Centrum.

Nordvåg
Hemmahamn: Träslövsläge
Fiskefartyget Nordvåg byggdes 1962 i Skredsvik (Uddevalla kommun). Nordvåg har idag blivit tämligen unik som ett av de större kvarvarande traditionella träfiskefartygen i bruk. Med tanke på förändringarna av fisket senaste åren – där man gått mot allt större och färre fartyg och där samtidigt EU:s fiskepolitik aktivt verkat för upphuggning av träfiskefartyg har dessa blivit allt ovanligare. Fartyget har varit hemmahörande på Donsö i Göteborgs skärgård och finns idag i Träslövsläge söder om Varberg.
Ägaren av Nordvåg planerar att fortsätta fiska och samtidigt hålla fartyget tillgängligt för besökare för att visa villkoren för livet och arbetet ombord. Man betonar betydelsen av att kunna visa helheten med fartyg och kopplingen till den lokala hamnmiljön i Träslövsläge. I en fiskebod visas redskap, modeller, bildspel och hantverk som berättar om fiskenäringen.

Vega
Hemmahamn: Gamleby
Segelfartyget Vega byggdes 1909 i Viken (Höganäs kommun) Fartyget fck ett kravellbyggt jaktskrov av Marstaltyp och riggades som tremastskonare. På 1930-talet utrustades hon med en råoljemotor. I sin funktion som fraktskepp fungerade fartyget fram till 1966 – då Vega var Skärhamns sista träfartyg i fraktfart.
Nuvarande ägare övertog Vega på 1980-talet som då låg sjunken vid Söder Mälarstrand i Stockholm. Ägaren arrenderade en bit mark vid Gamlebyviken och anlade där en slip och byggde upp Träskeppsvarvet. Efter något års arbete med byte av bord och balkar fattade skrovet eld och större delen av fartyget skadades svårt. Arbetet fortsatte emellertid under 14 år och sommaren 2008 premiärseglades Vega. I arbetet med att återskapa fartygets tidigare skick har en del ändringar av materialval gjorts men man strävat efter att använda traditionella metoder. Vega är en god representant för de många tremastskonare som förr seglade i fraktfart i Östersjön och på Nordsjön.

Länk: www.maritima.se und