12 mars, 2009

Utbyggd vindkraft kan skapa cirka 18 000 nya jobb

Nu är rapporten “Jobb i medvind” klar och den redovisar att vindkraftindustrin kan bidra med cirka 18 000 årsarbeten år 2020.

Svensk Vindenergi bedömer att det kommer att byggas sammanlagt 15 TWh vindkraftsel på land och 10 TWh till havs fram till år 2020. Idag är produktion vindkraftsel 2 TWh. Detta innebär att fram till år 2020 genererar den planerade utbyggnaden av vindkraft totalt cirka 110 000 årsarbeten ackumulerat under perioden.

Rapporten visar också på att den regionala fördelningen av arbetstillfällen för landbaserad vindkraft är, Norrland 70 procent, Götaland 25 procent och Svealand 5 procent. För havsbaserad vindkraft är fördelningen Götaland 65 procent och Norrland 35 procent.

Sveriges konkurrenskraft är mycket god och kostnadsläget är betydligt lägre här än i Nordeuropa. Så vi har mycket bra förutsättningar att lyckas med vår satsning på att expandera vindkraften i landet.

Rapporten finns att hämta på: www.svenskvindenergi.org

Kommentarer

Olof Malmlöf 18:22:38 2009-03-12

Trist att se dessa propellrar nu inte bara på strandremsor utan ute in hav och sjö. "Eye-pollution" och fågeldöd med skattepengars hjälp. Som bekant blåster det inte när det är kallt så då får vi väl göra "åkarbrasor" …

Anon 01:14:06 2009-03-13

Bygg kärnkraft istället.

Olle 11:05:48 2009-03-13

Kärnkraft i kombination med vattenkraft är det bästa sättet att lösa elbehovet.

Erik 12:58:08 2009-03-13

Ja, sålänge dom låter bli att förpesta och förstöra miljön med vindkraft. Ironi att det är miljö-freaks med träskor och hellyhansen-tröjor som vill förstöra miljön med dessa jävla snurrande vindflöjlar i mastodont-format.

Olle 15:49:29 2009-03-13

Är inte det ganska typiskt? Ungefär som när miljönisse Peter Ericsson vill höja skatten för alla andra och själv åker SUV.