13 mars, 2009

Uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att, i samråd med Naturvårdsverket och Sjöfartsverket, föreslå regler för införandet av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar.

– Våra hav och sjöar är känsliga områden det är därför nödvändigt att gå vidare med förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. Våra vatten ska användas för bad och fiske, inte som gigantiska toaletter, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Inom ramen för uppdraget ska en inventering av befintliga mottagningsanordningar för toalettavfall i hamn för fritidsbåtar och befintliga toaletter i land vid tilläggningsplatser för fritidsbåtar göras. Behovet av ytterligare mottagningsanordningar för fritidsbåtar och toaletter i land ska kartläggas.

I uppdraget ingår även att utreda vilka krav som ska ställas på fritidsbåtar med fasta båttoaletter och redovisa tekniska helhetslösningar för båttoaletter och mottagningsstationer. Bästa tillgängliga tekniska lösning för mottagningsanordningar och båttoaletter och toaletter i land ska presenteras inom uppdragets ram. I uppdraget ingår att se över hur förvaltningen av mottagningsanordningar och ansvarsfördelningen mellan berörda intressenter bör ordnas.

Transportstyrelsen ska även utarbeta de författningsförslag, med övergångsbestämmelser som behövs samt föreslå hur förbudet bör lämpligast sanktioneras.

Uppdraget ska genomföras efter samråd med övriga berörda aktörer, såsom länsstyrelser och kommuner som har kustområden, skärgårdsstiftelser m.fl.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 december 2009.

Bilden:
I Finland finns det ett ganska väl utbyggt system med toatömningspumpar. Den här bilden är från Åbo skärgård.

Kommentarer

Hans-Olov Andersson 12:00:40 2009-04-12

Jaha, nu är ”grabbarna” och ”tjejerna” i riksdagshuset på G igen.

– Vad ska vi göra nu sa någon nyvaken ”MiljöNisse” där nere i ”Fjollträsk/Sthlm”?

– Vår…….hmm, då börjar ju alla dom där miljöbovarna till småbåtsägare vakna till liv.

– Vad ska vi sätta åt dom med den här gången.

– Båtbottenproblemet har vi fixat, (resultatet vet vi inget om) ,det där med skatt och registrering gick åt skogen…. Någe skit kan vi väl klämma åt dom med!

– Just det ja, vad gör alla båtar av toaavfallet/skiten.

– Det é ju småbåtsägarna som förstör Östersjön och andra hav.

– Naturligtvis, där har vi dom stora miljöbovarna.

– Vi förbjuder dom helt enkelt att tömma sina tankar i havet. Då blir havet rent och fint igen eller?

Är det så här man handhar problemen i riksdagshuset? Man kan ju fundera.

Skämt åsido, visst ska alla dra sitt strå till stacken med att gör miljön bättre i våra vatten men att börja med att införa ett förbud för fritidsbåtar att tömma sina tankar, är inte det att börja lite från fel håll? Om Kalle pinkar från stranden eller i sin båttoa för att senare när han kommer ut på öppet vatten tömma den, vad gör det för skillnad?

* Vad gör alla bekvämlighetsflaggade yrkesfartyg av sitt ”svartvatten”?

* Vad tar all gödning från åkrar som ligger i närheten av vattendrag som mynnar ut i haven vägen?

* När det regnar på alla vackra kyrkor och andra byggnader med koppartak, vart tar detta regnvatten vägen?

Jo, direkt ut i dagvattenavloppen och sedan ut i åar och andra vattendrag som till slut når haven.

Anledningen till att man har koppartak är ju inte bara att det ska se snyggt ut. Varje gång det regnar så fäller kopparen ut och följer med regnvattnet.

Marinor och båtklubbar kommer inom kort att bli tvungna att installera dyra anläggningar för att ta hand om färgrester.

* Kommer det att krävas filter på alla byggnader med koppartak också?

* Kommer man att förbjuda bönderna att använda gödning som kan skada haven?

* Kommer man att förbjuda yrkessjöfarten att tömma sin tankar i havet?

* Industriernas alla utsläpp vad ska man göra åt dem?

Återigen, eftersom jag själv är en av dom där ”båtburna miljöbovarna” och gillar att kunna köra min båt och bada i ett rent hav så tycker jag att ALLA ska bidra till att rädda haven.

Börja med att reglera dom stora bovarna.

Fritidsbåtflottan kan båtorganisationerna/båtklubbar informera om orsaken till att man inte ska skita ner haven. Det tror jag kommer att fungera bättre. Om ett förbud införs att tömma septitanken. Vem eller vilka ska kontrollera att det efterlevs. Kustbevakningen med dykare eller?

Hur blev det i Finland eller Danmark där man infört ett förbud? Blev det bättre eller?

Näe, se till att få stopp på dom stora bovarna så ska ni se att småbåtsägarna också tar sitt ansvar utan att man behöver införa generella förbud

Per Abrahamsson 14:27:42 2009-06-04

Vi måste alla dra ett litet strå till stacken. För mej är det självklart att alla måste hjälpa till att få en badbar kust.

Helge Ström 11:06:31 2009-07-04

SBU har en förmåga att sänka nivån på all kritik mot oönskade tyckt på ett sätt som inte gynnar oss i båtägarkollektivet. Förmodligen speglar detta den högljudda 50+ minoritet som gör sig gällande i såväl medlemsblad som i styrelser. Tyvärr är föreningsverksamheten i Sverige inte längre intressant. Då får man oxå finna sig i att man inte känner igen sig då man läser artiklar och ledare. Det betecknas väl mest av att medlemstidningen mest innehåller reklam, eller välvillig redaktionell text om samma produkter som man annonserar om på sidorna intill.
Bara att beklaga, men tyvärr förtjänar medlemmarna/båtägarna inte bättre, då föredrar att vara passiv. Såväl i styrelser som beträffande funktionärsuppdrag.

Björn Geijer 20:01:50 2009-07-28

Transportstyrelsen ska utarbeta ett förslag till lag om tömning av båttoaletter. Samtidigt visar många av båtfolket på bristande hygien i land. I naturhamnar ligger ofta toapapper helt öppet. Ska vi inte kunna lösa det här med lite bättre insikt och moral?
Läs också:http://www.kustguide.net/blog/2009/07/batliv/skitsnack-om-batar/