25 mars, 2009

Volvo Penta minskar sin elförbrukning

Nu kan Volvo Penta analysera sin elförbrukning på ett helt nytt sätt, vilket kommer att underlätta arbetet med att nå de tufft satta energisparmålen.

Jens Lauridsen, som är miljö-samordnare på Volvo Penta, har fått ett nytt och enkelt verktyg som underlättar hans arbete:

– Nu kan jag enkelt se om vi har onormalt hög förbrukning någonstans och vi kan snabbt vidta åtgärder som gör stor nytta, säger han. Vi har redan hittat flera “energi-tjuvar” som vi fått stopp på.

Lösningen bygger på Infracontrol Online som samlar in mätvärden från fabrikens olika energiförbrukare. Värdena sammanställs och grupperas efter funktion- eller processtillhörighet och presenteras i ett lättanvänt webbgränssnitt. Med enkla stapeldiagram kan man följa och jämföra energiförbrukningen i fabriken dygnet runt.

– Vi kan nu enkelt följa upp de energibesparande insatser vi gör på ett helt annat sätt än tidigare, säger Jens Lauridsen. Eftersom det är så enkelt att visa sambanden har det också blivit ett pedagogiskt verktyg för att sprida kunskap och göra alla delaktiga i arbetet med att minska vår miljöpåverkan.

Infracontrol har lång erfarenhet av att förenkla med grafiska gränssnitt.

– Utmaningen är att bevara enkelheten, säger Infracontrols VD Johan Höglund. Det är ingen konst att samla in en massa värden och producera hundratals diagram, men man måste fråga sig vad man får ut av det. Genom att skala bort onödig information och skapa en visuell upplevelse så kan man se det man behöver. “Less is more”, helt enkelt.