1 april, 2009

Scanias V8 fyller 40 år

Kraften, känslan och det omisskännliga ljudet hör till det som gör Scanias V8-motor legendarisk. En motor som används i allt från lastbilar till sjöräddningsbåtarna hos SSRS. Lägg till det en utmärkt bränsleförbrukning för klassen, ett rykte att vara nästan oförstörbar och ett utmärkt andrahandsvärde så har man en svårslagen kombination. Det goda ryktet som inleddes med 14-litersmotorn byggs nu på med 16-litersversionen som lanserades år 2000.

Långsiktig driftekonomi kan tala för en större initialinvestering! Högre prestanda innebär kortare transporttider. Ökad tålighet och driftsäkerhet ger ökad drifttid. Sex års ägande istället för fyra ger lägre värdeminskning, särskilt när andrahandsvärdet ligger på topp.

Dessa är argument som många av Scanias V8-kunder väger in i kalkylen. Andra tycker helt enkelt att det är svårt att skiljas från sin arbetskamrat. I vissa fall har en renovering av motorn efter så där 200 000 mil varit tillräckligt för att möjliggöra ett andra eller tredje hårt liv… Vad den totala livslängden blir återstår att se då vissa Scania V8-bilar rapporteras fortfarande vara i drift efter över 500 000 mil.

Kungen är född
När Scania presenterade sin 14-liters V8 på 350 hk i slutet av 1960-talet var den Europas starkaste lastbilsmotor, en titel som den försvarade i många år. V8-motorn var det som gav Scania titeln ”King of the Road”.

Utvecklingen påbörjades i en tid då 250 hk ansågs tillräckligt. Ingenjörerna vid Scania-Vabis insåg att sådana effekter inte skulle räcka i längden, särskilt för timmertransporter och tung fjärrtrafik, så varför inte bli först på marknaden med att ta ett banbrytande steg?

Klartecknet år 1962 sammanföll med utvecklingen av en ny generation frambyggda lastbilar som skulle presenteras 1968. En rak åttacylindrig motor skulle inte få plats under en frambyggd hytt, och inte heller en större rak sexa.

Ingenjörerna valde därför en V-motor som kunde få plats under samma hytter som den raka sexan på 11 liter, men ge 100 hk mer. Resultatet var en kraftfull men mycket kompakt kraftkälla som banade väg för lastbilsprestanda på en ny nivå.

”Körbarhet”
Under utvecklingsarbetet med den nya motorns prestanda myntade ingenjörerna begreppet “körbarhet”. Körbarhet betecknar hur en motor, och resten av drivlinan, beter sig vid körning. Maxeffekten är normalt av sekundär betydelse, medan vridmomentet är avgörande för hur väl motorn presterar.

Scania-Vabis ingenjörer definierade god körbarhet som att lastbilen:

• Kräver få växlingar över hela hastighetsregistret.
• Har god dragkraft vid låga motorvarvtal.
• Har tillräckligt kraftöverskott över hela motorvarvtalsregistret.

Scanias nya 14,2-liters V8 hade inga egentliga föregångare bland världens dieselmotorer. Den var konstruerad för turboladdning från början och var dimensionerad för att kunna leverera vad den skulle under ett långt liv. En sugmotorversion på 260 hk fanns även för bussar, en motor som gjorde dåtidens turistbussar till riktiga glidare.

Scanias LB140-modeller blev snart uppskattade. De kombinerade hög effekt med en vridmomentskurva som uppmuntrade till körning på låga motorvarvtal – en bekväm och effektiv kombination i ett tungt fordon. Många kunder gillade också V8-emblemet och det typiska mullrande motorljudet. Detta i kombination med enastående slitstyrka och livslängd gjorde att Scanias 14-liters V8 snabbt blev legendarisk.

Effekt/viktförhållande
Vid mitten av 1970-talet började trafiksäkerhetsmyndigheterna inse att det var nödvändigt att lastbilar hängde med hyfsat i den allmänna trafikrytmen, istället för att orsaka trafikproppar och därmed frustration. Rekommendationen i Tyskland var 8 hk per ton bruttovikt, det vill säga lite drygt 300 hk för maxvikten 38 ton. Scanias V8 på 375 hk gav vid den tidpunkten nära 10 hk/ton, ett förhållande som inte blev vanligt i Europa förrän cirka 25 år senare (40 ton, 400 hk, år 2000).

Samtidigt gav Scanias V8 också tillräcklig prestanda för högre bruttovikter. Idag när 60-tonskombinationer är vanliga i Skandinavien krävs effektnivåer kring 600 hk när man önskar prestanda motsvarande 10 hk/ton.

Framgångar för 14-litersmotorn
14-litersmotorns prestanda höjdes i flera steg upp till 530 hk och 2300 Nm för den sista versionen som tillverkades mellan 1995 och 2001. Effekten hade därmed ökat med mer än 50 procent och vridmomentet med hela 85 procent.

Omkring 170 000 14-liters V8-motorer levererades mellan 1969 och 2001, för användning i lastbilar, industri- och marintillämpningar samt omkring 900 turistbussar.

16-liters efterträdare
V8an på 16 liter lanserades år 2000 och är en helt ny konstruktion baserad på den enhetscylinder som används i alla Scanias nuvarande motorer, 9-, 12-, 13- och 16-liters. 16-litersmotorn har sedan dess gått via Euro 4 till Euro 5. Maxeffekten är idag 620 hk med ett vridmoment på 3000 Nm.

Scania har i många år varit bästsäljande lastbilsmärke i segmentet över 500 hk. Scanias V8-motorer tog Italien med storm på 1970-talet och har sedan dess varit en storsäljare på den marknaden.

V8an är kompakt och har ett fördelaktigt effekt/viktförhållande. Det har gjort den populär i tillämpningar såsom dumpers och andra anläggningsfordon, liksom fordon och båtar för militärt bruk.

Över en kvarts miljon Scania V8-motorer har levererats sedan 1969. Av dessa uppskattas minst hundratusen vara i drift fortfarande.

Länk: www.scania.com/media/v8/