8 april, 2009

Rekordsnabb marin artbildning i Östersjön

För fyra år sedan upptäckte forskare vid Göteborgs och Stockholms universitet en ny tångart i Östersjön. Nya studier avslöjar att arten kan ha bildats för bara 400 år sedan, vilket gör tångarten världsunik.

2005 upptäckte forskare från Göteborgs och Stockholms universitet en ny art av tång. Arten, som fick namnet smaltång, har utvecklats från Östersjöns befintliga bestånd av blåstång. Fördjupade studier av smaltången visar att den ur ett evolutionärt perspektiv bildats extremt fort: arten bildades för mindre än 2500 år sedan, och troligen så nyligen som för cirka 400 år sedan.

Fyndet, som nu publiceras i tidskriften BMC Evolutionary Biology, är ett av få exempel på så extremt snabb artbildning i världen. Resultaten visar också att nya arter kan bildas även i det relativt unga och artfattiga Östersjön.

– Vi jobbar nu vidare med att förstå hur artbildningen har gått till. Smaltången är mycket vanlig i Bottenhavet och vi vill förstå vilken betydelse den har i ekosystemet, säger Riccardo Pereyra, forskare vid Institutionen för marin ekologi, Göteborgs universitet.