9 april, 2009

Nya regler för CE-märkning på gång

Arbetet med att ta fram nya regler för CE-märkning av båtar är på gång. Ingenting är beslutat än om hur förändringarna blir, men Sverige är drivande i arbetet med att ta fram nya regler. Det är främst tre områden som berörs av nyheterna:

X Tekniska och administrativa krav.
X Principen för alla direktiv (New legal framework). Kraven skärps på notifierade organ och det blir mer styrning på hur de olika länderna utövar sin marknadskontroll.
X Avgaser och buller. Kraven harmoniseras för 2-taktare och 4-taktare. Utsläppsmängderna av kolväten och kväveoxider räknas samman på ett liknande sätt som i USA (främst Kalifornien).
– Sverige har kommit med flest förslag till förändringar av reglerna, säger Anders Wissler på Transportstyrelsen, som tillsammans med Christer Bergström är svensk representant i arbetet med CE-reglerna.
Totalt är 15 av EU-länderna med. Finland tillhör också de länder som har engagerat sig mycket medan Norge och Polen inte har varit särskilt aktiva. Avsikten är att de nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2012.
De nuvarande CE-reglerna för import av båtar från tredje land (USA) gäller alla båtar som sätts på den svenska marknaden, även begagnade båtar tillverkade före juni 1998.
En annan ändring som diskuteras är om båtar byggda för eget bruk ska få säljas med nuvarande undantag när de använts i fem år.
– Dessutom skulle ”New legal framework” innebära att privattillverkning och privatimport undantas från direktivkraven. Något som skulle rycka undan grunden för hela direktivet. Hela arbetets inriktning är att reglerna måste utformas så att även privatbyggda och privatimporterade båtar omfattas, säger Anders Wissler.

Kommentarer

Johan Hedlund 20:13:58 2009-10-14

Dän där anders Wissler värkar ju vara en av värdens största idioter!!!!

Enrico Kamasa 16:12:25 2009-10-16

CE direktiven verkar mest vara handelshinder. Borde gå att få till så man kan köpa, sälja, importera, exportera fritt mellan Europa, USA mfl som NU för bilar, MC etc