8 april, 2009

Bénéteau kan tvingas säga upp 800 personer

Franska Bénéteau Group kan inom kort tvingas säga upp 700-800 av sina anställda på grund av minskad försäljning. I gruppen ingår både Bénéteau och Jeanneau med motor- och segelbåtssortiment, vilket gör koncernen till en av världens största båtproducenter.

Sedan tidigare är 2 000 av Bénéteaus anställda och 1 500 vid Jeanneau tillfälligt permitterade sedan januari 2009.

Anledningen till de drastiska åtgärderna är främst Bénéteau Groups framtidsprognons, som innebär en nedgång i försäljning under 2009 med cirka 45 procent för båtförsäljningen och 40 procent för koncernen som helhet.

Båtar står för 81 procent av Bénéteaus försäljning medan fritidshem svarar för 19 procent. Gruppen är representerad i över 50 länder och har totalt 6 000 anställda vid 24 fabriker.

Länk: www.beneteau.com