17 april, 2009

Fiskeriverket vill förbättra gösfisket i Östersjön

Trots att många fiskare inte längre fiskar efter torsk i Östersjön drabbas de av begränsningar i sitt övriga fiske på grund av EU-regler som införts för att rädda torsken. Därför lägger Fiskeriverket ett förslag till regeländringar som ska förbättra villkoren för dem som fiskar efter andra arter än torsk, till exempel gös.

– När det framförs problem för fiskerinäringen som inte motverkar ett hållbart fiske, är det viktigt att vi anpassar reglerna om EU-reglerna ger utrymme för en sådan förändring, säger Marie Ingerup på Fiskeriverket.

År 2005 infördes ett EU-krav på särskilt tillstånd, så kallat torskfisketillstånd, i Östersjön. Sedan en regeländring 2007 innebär det ett förbud mot att fiska med redskap med en maska på 90 mm eller mer från en båt som är mer än åtta meter lång.

Först denna vår har fiskare framfört att reglerna ställer till problem för det småskaliga fisket efter andra arter i Östersjön. Förbudet mot att fiska med redskap med större maska än 90 mm som ska rädda torsken kan istället motverka ett hållbart fiske efter gös och andra arter.

Fiskeriverkets förslag, som nu går ut på remiss, innebär att kravet på torskfisketillstånd endast ska omfattar trålredskap med en maska på 105 mm eller mer, liksom bottensatta nät, insnärjningsnät eller grimgarn med maska på 110 mm eller mer.

Vid fiske med dessa redskapstyper, med en maska på 90 mm eller mer, gäller dock fortsatt EU:s begränsningar. Det innebär att antalet dagar fiske får bedrivas är kvoterat efter fiskeområde och att bifångsten av torsk inte får vara mer än 3 procent.