22 april, 2009

Atlantica nu en del av Nordens näst största försäkringskoncern

I början av april fullföljde TrygVesta sitt köp av Moderna Försäkringar Sak AB vilket också innebar att Atlantica fick nya ägare. TrygVesta är en mycket stabil försäkringskoncern som under en längre tid haft ögonen på Moderna Försäkringar och Atlantica. TrygVesta har i samband med köpet särskilt uttalat att man vill arbeta vidare under Modernas varumärken i Sverige och att man dessutom vill göra Atlantica till en betydande nordisk aktör inom båtförsäkring.

– I våra samtal med TrygVesta har vi särskilt kunnat notera deras intresse för vårt sätt att jobba på marknaden. Vi på Atlantica ser oss ju som en integrerad del av båtbranschen snarare än en del av försäkringsbranschen. De har imponerats av vårt annorlunda sätt att jobba fullt ut via marinor, båthandlare, varv och serviceverkstäder. Ett arbetssätt som bidragit till hög kundlojalitet och därmed uthållig tillväxt för oss på Atlantica. Tack vare TrygVestas resurser kommer vi nu att kunna satsa ännu mer på vår unika affärsmodell i Sverige men också etablera oss i övriga länder i Norden. I Norge gick startskottet helt nyligen på båtmässan i Oslo och sedan står Finland och Danmark på tur, berättar Conny Landström Affärsområdeschef på Atlantica.

Man räknar med att kunna fördjupa relationerna med båtbranschen i Sverige mot bakgrund av att många leverantörer redan idag arbetar i nordiska organisationer.

Genom den nordiska satsningen räknar Atlantica dessutom med att kunna höja servicegraden ytterligare för de svenska kunder som drabbas av skada utanför de svenska farvattnen i Östersjön och Västerhavet.

Atlantica är sedan många år störst på båtförsäkringsmarknaden räknat i premievolym. Bolaget står för tradition, kunskap, och snabb hjälp när det verkligen behövs. Atlantica ingår i Moderna Försäkringar och har kontor i Stockholm och Göteborg.

Moderna Försäkringar är en dynamisk försäkringskoncern som kombinerar erfarenhet och nytänkande och erbjuder de bästa försäkringslösningarna inom utvalda marknadssegment. Med professionalism och engagemang ut­manar Moderna Försäkringar branschen och leder utvecklingen framåt. Moderna Försäkringar ägs av TrygVesta. I Moderna Försäkringar ingår bland annat Atlantica och Bilsport & MC.

TrygVesta är den näst största skadeförsäkringskoncernen i Norden. TrygVesta är den största aktören på den danska marknaden med en marknadsandel på drygt 21 procent, tredje störst i Norge med en marknadsandel på drygt 18 procent och starkt växande filialer i Sverige och Finland. Koncernen har även dotterbolagen TrygVesta Garanti som säljer garantiförsäkringar i hela Norden och Enter Forsikring som främst säljer motorförsäkringar i Norge. TrygVesta försäkrar mer än två miljoner privatpersoner och mer än 100 000 företag i Norden. Koncernen har totalt cirka 4000 anställda.

Länk: www.atlantica.se