22 april, 2009

Volvo Penta varslar ytterligare 108 anställda

De svåra ekonomiska tiderna gör att Volvo Penta tvingas varsla ännu fler anställa om uppsägning. Inom Penta berörs 108 anställda. Ytterligare personalneddragningar inom Volvokoncernen Till följd av den kraftiga nedgången på världsmarknaden för tunga fordon, tvingas Volvokoncernen till nya personalneddragningar inom sina svenska verksamheter. Sammanlagt berörs 1 543 anställda när Volvo Lastvagnar, Volvo Construction Equipment, Volvo Penta och Volvo Powertrain idag lägger nya varsel.

Volvo Pentas varsel omfattar 108 anställda, varav 56 kollektivanställda och 52 tjänstemän, vid anläggningarna i Göteborg och Vara.

Volvo Lastvagnar varslar om uppsägning av sammanlagt 655 kollektivanställda vid bolagets anläggningar i Göteborg och Umeå.

Till följd av en omorganisation och kostnadseffektiviseringar varslar Volvo Construction Equipment 125 tjänstemän vid anläggningarna i Eskilstuna, Hallsberg och Braås. Dessutom kommer 100 inhyrda konsulter att lämna företaget.

Volvo Powertrain varslar 655 anställda, varav 55 tjänstemän och 600 kollektivanställda, vid anläggningarna i Skövde och Köping.

“Vi har pågående diskussioner med de fackliga avseende arbetstidsförkortning och ser positivt på att kunna genomföra delar av dessa varsel med en sådan lösning. Dessa överenskommelser görs då lokalt och anpassat efter verksamhetens behov”, säger Stefan Johnsson, ansvarig för HR-frågor i Volvos koncernledning.