29 april, 2009

Varför spola ned världens viktigaste resurs i toaletten?

Vår jords yta består till 75 % av vatten men mindre än 1 % av allt vatten är färskvatten som vi kan använda som livsmedel. Färskvatten är en stor bristvara över stora delar av vår jord, ändå använder vi ungefär 25 % av vårt färskvatten till att spola våra toaletter, det är ett otroligt slöseri med naturens resurser.

Det är inte för ro skull som många har förstått att en vakuumtoalett är lösningen på deras problem. Miljöer som flygplan, kryssningsfartyg och tåg använder samtliga idag vakuumtoaletter pga den låga vattenförbrukningen.

Norska Jets A/S har idag över 50 % av världsmarknaden på den marina sidan, alla fartyg som byggs idag har vakuumtoaletter. Jets bygger vakuumtoalettsystem för flera tusen toaletter, inte bara till fartyg utan även till slott och koja på landbacken.

Vakuumtoaletter använder luft istället för vatten som transportmedel och med mycket klenare avloppsrör. Det behövs inte heller fall på rörledningarna. Vakuumtoaletter sparar ca 90 % spolvatten mot en traditionell toalett. Det är inte bara mängden spolvatten utan även mängden avloppsvatten som skall renas som minskar i samma grad.

CombuTech AB, delägt av Jets, är ett svenskt företag som har en innovativ och miljövänlig toalettlösning för alla oavsett vilka förutsättningar som gäller.

Du får en vattentoalett till ditt fritidshus, lika bekväm som hemma i stan, miljövänlig och med extremt låg vattenförbrukning utan de konventionella kraven på indraget vatten eller avloppssystem. Avfallet går antingen till förbränning, tank eller till befintligt avlopp.

Vill du veta mer kontakta Jan Wennebring, försäljningschef på CombuTech AB.

Länk: www.combutech.se

Kommentarer

Fredrik 12:45:18 2009-04-29

Vatten är inte en ändlig resurs, med rätt rening så kan det till och med gagna vattenkvalitén att använda den för spolning!